Særlig støtte til høje boligudgifter

For at få særlig støtte til høje boligudgifter skal du have oplevet ændringer i dine livsforhold, som har medført et indtægtstab. Det kan fx være arbejdsløshed, sygdom mv.

Hvad er særlig støtte?

Særlig støtte er en økonomisk støtte, du kan søge til at dække dine høje boligudgifter, hvis du har været ude for en livsændrende social begivenhed. Det kan fx være arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse, som betyder, at du er vanskeligt stillet på grund af høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde.

Støtte til høje boligudgifter er ikke det samme som boligstøtte (boligsikring), som udbetales af Udbetaling Danmark.

Søg om særlig støtte til høje boligudgifter

Kan jeg få særlig støtte?

Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du:

  • har været ude for ændringer i dine forhold, der har medført et indtægtstab. Det kan fx være arbejdsløshed, sygdom, ophør af samliv eller andre situationer, hvor du ikke er i stand til at klare dine almindelige økonomiske forpligtelser
  • har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde
  • har fået ekstra høj elregning eller varmeregning.

Retten til særlig støtte til høje boligudgifter afhænger blandt andet af dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift, og din ægtefælle har en indtægt, har dette også betydning.
 

Formuegrænsen for enlige er 10.000 kr., og formuegrænsen for gifte er 20.000 kr.

Du kan ikke få særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du:

  • har opnået efterlønsalderen og ikke opfylder betingelserne for at få social pension
  • modtager førtids– eller folkepension
  • er gift og din partner ikke har valgt ikke at udnytte sine uddannelses- og arbejdsmuligheder.

Typiske spørgsmål om særlig støtte

Vis alle

Kan jeg søge særlig støtte, hvis jeg bor i en andels- eller ejerbolig?

Ja, det kan du godt.

Hvis du søger særlig støtte til at dække dine udgifter til renter og afdrag, fungerer den særlige støtte helt eller delvist som et lån, du skal betale tilbage.

Dog kan du vælge kun at søge den del af støtten, der ikke skal betales tilbage. Det noterer du i din ansøgning.

Hvordan påvirker kontanthjælpsloftet den særlige støtte?

Når du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, får du et loft over, hvor meget du kan modtage i offentlige ydelser. Det kaldes kontanthjælpsloftet.

Overstiger dine samlede ydelser, hvad du maksimal kan få, vil din særlige støtte og boligstøtte fra Udbetaling Danmark blive reduceret.

Hvilke dokumenter skal jeg vedlægge i min ansøgning?

Du skal vedlægge mange forskellige dokumenter til din ansøgning. Vi anbefaler, at du kigger i vores dokumentationsoverblik. Så kan du få indblik i størstedelen af de dokumenter, som du skal vedlægge i din ansøgning.

Tilbagebetaling af særlig støtte

Hvis du allerede modtager særlig støtte til din andels- eller ejerbolig, kan du vælge at få den del af støtten, der skal betales tilbage.

Hvis du ønsker det, skal du give os besked i ansøgningen, eller når vi spørger dig i det brev, vi sender dig vedrørende dette.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du skal regne med en behandlingstid på op til 3 uger, fra vi modtager din ansøgning.

Du skal være opmærksom på, at vi først begynder at behandle din ansøgning, når vi har fået alle oplysninger og dokumenter.

Hvis din ansøgning sker i forbindelse med en flytning, begynder vi først behandlingen, når du er tilmeldt den adresse, du søger særlig støtte til.

Når vi har behandlet din ansøgning, sender vi dig en afgørelse.

Kontakt

Ydelsesservice København

Telefontider

Mandag

10:00 - 12:00

Tirsdag

10:00 - 12:00

Torsdag

10:00 - 12:00

Fredag

10:00 - 12:00

OBS: 

Der er ukket for telefonen hver onsdag i uge 26-32.

 

Postadresse

Postboks 210

1502 København V