Tilladelse til restaurant og café

Find ud af, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du søger tilladelse til at indrette en restaurant, café eller bar i København.

Trin 1: Inden du søger om byggetilladelse

Hvornår er din virksomhed en restauration?

En restauration er en offentligt tilgængelig fødevarevirksomhed, der betjener og servicerer kunder og gæster, fx en restaurant, café eller bar. Der vil typisk være siddepladser, hvor dine gæster indtager mad og/eller drikkevarer, og mulighed for udskænkning af alkohol.

Find ud af, om du skal have en tilladelse fra kommunen

Du skal undersøge, om lejemålet er godkendt til restauration. Hvis lejemålet er godkendt til fx butik, take-away eller kontor, skal du søge om byggetilladelse til at indrette restauration.

Du skal altid søge om tilladelse, hvis du ændrer på:

  • bærende konstruktioner (fx murhul i en bærende væg)
  • forudsætningerne for de brandmæssige forhold (fx nedlægge en flugtvej)
  • lejemålets størrelse (fx ved at sammenlægge eller opdele lejemålet).

Find dit lejemål i vores byggesagsarkiv, og se hvad det er godkendt til.

Se, om dine planlagte ombygningsarbejder kræver byggetilladelse.

Find ud af, hvad der gælder for området og ejendommen

Din mulighed for at indrette restauration afhænger af kommunens plan for områdets udvikling. Du kan læse, hvilke typer erhverv du kan etablere i kommuneplanen og eventuelle lokalplaner. En restauration er et serviceorienteret publikumserhverv.

Se, hvad der gælder for området på Københavnerkortet

Hvis ejendommen er fredet, skal du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen. De skal give tilladelse til dit byggeri, før du sender din byggeansøgning til kommunen.

Sådan søger du om tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen på slks.dk

Undersøg, hvilke ombygninger du skal foretage

Bygningsreglementet stiller mange krav til indretning af restaurationer. Det gælder fx afløbsinstallationer, arbejdsforhold for de ansatte, ventilation, støj, kundetoilet og adgang for personer med handicap.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter en privat byggerådgiver, der kan hjælpe dig med at de nødvendige ombygninger. En rådgiver kan også hjælpe dig med at søge byggetilladelse og færdigmelde dit byggeri.

Læs hvorfor det er en god idé at få hjælp fra en privat byggerådgiver

 

Trin 2: Når du laver din byggeansøgning

Du skal søge om byggetilladelse i den nationale ansøgningsportal Byg og Miljø. Når du sender din ansøgning, er det vigtigt, at du vedlægger det materiale, vi har beskrevet her på siden. Ellers risikerer du, at din ansøgning bliver afvist.

Søg om byggetilladelse via ansøgningsportalen Byg og Miljø

Vælg den rigtige ansøgningstype

Du skal vælge den ansøgningstype, der passer til dit projekt, fx Erhvervsbyggeri hvis du skal indrette restauration.

Vedhæft en underskrevet fuldmagt

Sådan udfylder du en fuldmagt

Beskriv, hvad du søger tilladelse til

Du skal beskrive lejemålet, selve restaurationen og det byggeri, du søger om at udføre.

Vedlæg tegninger af eksisterende og ansøgte forhold

Du skal sende tegninger, der viser ejendommen, hvad lejemålet senest er godkendt til og hvilke ombygninger, du søger om.

Se eksempler på tegninger, du altid skal sende ind:

Indplacer dit byggeri i en brandklasse og konstruktionsklasse

Sådan indplacerer du dit byggeri i en brandklasse

Sådan indplacerer du dit byggeri i en konstruktionsklasse

Udfyld erklæring om tekniske forhold i byggeriet

Du skal vælge, hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet, der stiller krav til dit byggeri. Når byggeriet er færdigt, skal du dokumentere, at byggeriet overholder kravene.

Under "Væsentlige tekniske kapitler" kan du se eksempler på de kapitler, der ofte er relevante ved indretning af restauration, og eksempler på materiale du bør indhente som dokumentation.

 

Trin 3: Inden du må starte byggeriet

Før du går i gang med dit byggeri, skal du have din byggetilladelse. Når din ansøgning er godkendt, modtager du byggetilladelsen i Byg og Miljø.

Byggetilladelsen gælder i 1 år. Du skal give os besked om, at du har begyndt byggeriet, inden byggetilladelsen udløber. Ellers er din tilladelse ugyldig.

Sådan giver du besked om, at du begynder byggeriet

Anmeld byggeaffald til kommunen

Når du ombygger og river ned, får du byggeaffald, som du skal sortere og skille dig af med. Byggeaffaldet skal anmeldes mindst 14 dage før, dit byggeprojekt går igang.

Læs, hvordan du anmelder byggeaffald

 

Trin 4: Inden du må tage byggeriet i brug

Når restaurationen står færdig, skal du dokumentere, at du overholder lovgivningen. Herefter får du din tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Du skal selv dokumentere, at du overholder lovgivningen

Når du færdigmelder dit byggeri, skal du skrive under på, at du overholder lovgivningen. Du skal også dokumentere, at du overholder kravene i de tekniske kapitler i Bygningsreglementet.

Se eksempler på dokumentation under "Væsentlige tekniske kapitler".

Sådan færdigmelder du dit byggeri

Se vejledning til dokumentation ved færdigmelding på bygningsreglementet.dk

Du skal modtage en tilladelse til at tage byggeriet i brug

Når vi modtager din færdigmelding, kontrollerer vi, at du har sendt dokumentation for de tekniske kapitler, som dit byggeri er omfattet af.

Er din dokumentation fyldestgørende, sender vi dig en tilladelse til at tage restaurationen i brug. Det hedder en ibrugtagningstilladelse.

Hvis du bliver udtaget til stikprøvekontrol

Hvis dit byggeri bliver udvalgt til stikprøvekontrol, hører du fra os inden for 1 måned efter, du har modtaget din tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Læs mere om stikprøvekontrol af byggesager

Alkoholbevilling

Når du har fået din ibrugtagningstilladelse, kan du søge om alkoholbevilling.

Sådan søger du om alkoholbevilling

Gode råd til nye restauratører

Se tjekliste over nødvendige tilladelse og registreringer

Hent vejledning om indretning og drift af restaurationer (pdf)

Kontakt