Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Regler for valgplakater

Læs om krav til valgplakater og reglerne for at sætte dem op og tage dem ned, når der er valg eller folkeafstemning.

Det skal du vide, før du sætter valgplakater op

 • Du må tidligst hænge valgplakater op fra 7. maj kl. 12 og de skal være taget ned igen senest 9. juni (når døgnet slutter)
 • Du må ikke hænge valgplakater i parker, grønne områder, kirkegårde og hegn omkring disse.
 • Valgplakaterne skal være forsynet med navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer på den person, der er ansvarlig for ophængningen (typisk kandidaten eller partiorganisationen).
 • Valgplakaterne – og strips og andre ophængningsmaterialer – skal senest være fjernet igen otte dage efter valget.
 • Københavns Kommune kan fjerne valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden eller ikke overholder reglerne.
 • Kommunen sender regningen for nedtagning af valgplakater til den ophængningsansvarlige.

Vi har lavet en folder med centrale regler for valgplakater. Den er nem at have med på farten, når du skal ud og sætte valgplakater op.

Valgplakater FAQ

Her må du sætte valgplakater op

Ifølge loven må du kun sætte valgplakater op på vejareal. 

Offentlige veje

På offentlige veje må valgplakater ophænges på:

 • Master til vejbelysning og elforsyning
 • Vejtræer
 • Hegn på vejarealer
 • Indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. 

Private veje

På private fællesveje må valgplakaterne kun hænges op på master til vejbelysning og elforsyning. 

Du må kun sætte plakater op andre steder fx private områder og hegn, hvis du har tilladelse fra ejeren. Ulovligt ophængte plakater kan fjernes uden varsel.

Sådan finder du ud af, om vejen er privat eller offentlig

Se på Københavnerkortet om en vej er offentlig eller privat.

Steder du ikke må sætte valgplakater op

 • I parker, grønne områder og kirkegårde samt på hegn omkring disse
 • På eller over motorveje, motortrafikveje og deres rampeanlæg
 • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km./t. eller midlertidigt nedsat til 60 km./t. eller derunder
 • På færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
 • På ydersiden af rækværk, bolværk og broer, hvor de kan være til fare for trafikken
 • Nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten
 • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
 • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.
Krav til valgplakaten

Valgplakaterne skal være monteret på en vejrbestandig plade og må ikke være større end 0,8 m2.

Valgplakater skal altid være forsynet med navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer på den person, der er ansvarlig for ophængningen (typisk kandidaten eller partiorganisationen).

Oplysningerne skal kunne læses i hele ophængningsperioden, så de ophængningsansvarlige kan kontaktes, hvis plakaten hænger ulovligt.

Valgplakater uden kontaktoplysninger kan blive taget ned.

Kommunen fjerner valgplakater i disse tilfælde

Københavns Kommune fjerner valgplakater, der er ophængt inden kl. 12.00 den fjerde lørdag før valget og plakater, der ikke er fjernet senest midnat otte dage efter valget.

I ophængningsperioden kan Københavns Kommune vælge at fjerne valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden eller ikke overholder reglerne.

Hvis en plakat hænger ulovligt, men uden at være til fare for trafikken, vil den ophængningsansvarlige, få et påbud fra kommunen om, at valgplakaten skal tages ned inden 24 timer. Hvis det ikke sker, tager kommunen den ned.

Det sker der med valgplakterne, som kommunen fjerner

Når vi tager valgplakater ned, bliver de kørt til oplagring og sortering. Vi sender et brev til den ophængningsansvarlige, med anmodning om afhentning og krav om refusion af udgifterne til nedtagning. 

Valgplakaterne bliver opbevaret i 6 måneder, og partierne kan hente dem hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Kraftværksvej 25, 2300 København S. Herefter vil plakaterne blive destrueret.

Udgifter hvis kommunen tager valgplakater ned

Pris

Når valget er slut, og alle plakater er taget ned og optalt, vil den ophængningsansvarlige modtage en regning.

Regningen afspejler de aktuelle udgifter, vi har haft til at tage valgplakaterne ned. Du får derfor først det endelige beløb oplyst, efter valget er overstået. Efter hvert valg beregner vi udgiften pr. valgplakat, vi har taget ned.

Derfor koster det penge

Som kommune har vi pligt til at opkræve de udgifter, vi har haft til at tage valgplakaterne ned. Vi har udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer mm. Efter hvert valg beregner vi udgiften pr. valgplakat, vi har taget ned.

Her kan du hente din nedtagne valgplakat

Har du fået et brev om mulighed for afhentning, så kan du hente dine valgplakater hér:

Teknik- og Miljøforvaltningen
Kraftværksvej 27
2300 København S
Port 2 Bygning M

Afhentningen skal foregå hverdage mellem kl. 06.30 – 14.00.

Klager over valgplakater

Ser du valgplakater, som fx ikke er taget ned i tide, eller som ligger og flyder, kan du melde det til Københavns Kommune via selvbetjeningsløsningen Giv et praj eller sende en mail valgplakater under overskriften Kontakt. 

Klager fra borgere

Hvis borgere henvender sig vedrørende valgplakater, som de ønsker taget ned, foretager vejmyndigheden et konkret skøn. Hvis plakaten hænger til gene for trafikken og udgør en sikkerhedsmæssig risiko, bliver den taget ned. Hvis kommunen tager en plakat ned, vil ejeren få besked.

Giv et Praj

Her kan du give et praj, hvis du fx ser valgplakater der ikke er taget ned i tide, eller som ligger og flyder.

Kontakt

Valgplakater

Postbox 394

2300 København S