Hjælpemidler, tilgængelighed for vælgere med funktionsnedsættelser og skift af valgsted

Her kan du læse om hjælpemidler samt adgangsforhold på valgstederne. Hvis du har funktionsnedsættelser eller nedsat førlighed, kan du søge om at skifte valgsted.

Hjælpemidler ved stemmeafgivningen

Ved brevstemmeafgivning i eget hjem, på plejehjem mv. stilles der en sort filtpen og lup til rådighed for vælgerne.

På alle valgsteder og brevstemmesteder er der opstillet en stemmeboks for borgere med funktionsnedsættelser med en sort filtpen, en lup og en særlig LED-lampe. 

Ved brevstemmeafgivningen på Borgerservice Vesterbro, Nyropsgade 7 samt på følgende 9 valgsteder, er der også opstillet et hæve-/sænkebord samt et CCTV i stemmeboksen for vælgere med funktionsnedsættelser: Idrætshuset, Sundby Idrætspark, Københavns Rådhus, Skolen på Amagerbro, Plejecentret Sølund, Tagensbo Skole, Prøvehallen, Vanløsehallerne og Skolen i Sydhavnen.

Adgangsforhold for vælgere med funktionsnedsættelser eller nedsat førlighed

På alle valgsteder er det muligt at stemme uanset funktionsnedsættelser eller nedsat førlighed. På de valgsteder, hvor der ikke er adgangsforhold egnet til vælgere med funktionsnedsættelser eller nedsat førlighed, opstilles en pavillon til stemmeafgivning i umiddelbar tilknytning til valglokalet. På alle valgsteder er det også muligt at stemme fra en parkeret bil. 

Skift af valgsted begrundet i funktionsnedsættelser eller nedsat førlighed

Hvis du har funktionsnedsættelser eller har nedsat førlighed, kan du ændre valgsted in­den for bopælskommunen. 

Du kan søge om at få ændret valgsted frem til den 31. maj 2024 klokken 12:00.

Du kan hente ansøgningsskemaet i dit borgerservicecenter, eller du kan få det tilsendt ved at ringe til Folkeregistret på tlf.: 26 32 36 26. Du kan også finde ansøgningsskemaet ved at klikke her.

Det udfyldte skema skal afleveres eller sendes til Københavns Borgerservice, Folkeregisteret, Nyropsgade 7, 1602 København V. Att.: Birgitte Knoblauch/Folkeregisteret.

Læs mere om, hvordan du kan få hjælp til at stemme ved Europa-Parlamentsvalget

Skift af valgsted

Hent ansøgningsskema til skift af valgsted

Valgsteder med adgang til valglokalet med kørestol og for vælgere med nedsat førlighed

1. kreds, Østerbro

1. Nord. Vibenshus Skole, Kertemindegade 10.

1. Nordvest. Kildevældskolen, Bellmansgade 5a.

1. Syd. Remisen, Blegdamsvej 132.

1. Vest. Plejecenter Fælledgården, Drejøgade 3.

1. Øst. Skolen På Strandboulevarden, Rosenvængets Hovedvej 41.

1. Østerbro. Østerbrohuset, Århusgade 101-103.

 

2. kreds, Sundbyvester

2. Nord. Amager Fælled Skole, Sundholmsvej 2 A.

2. Sundbyvester. Sundby Idrætspark, Hal 3, Englandsvej 61.

2. Syd. Ørestad Skole, Arne Jacobsens Allé 21.

2. Vest. Skolen På Islands Brygge, Artillerivej 130.

2. Øst. Dyvekeskolen, Urmagerstien 3.

 

3. kreds, Indre by

3. Indre By. Rådhushallen, Rådhuspladsen 1

3. Nord. Øster Farimagsgade Skole, Øster Farimagsgade 40.

3. Syd. Hal C, Arsenalvej 6.

3. Øst. Nyboder Skole, Øster Voldgade 15.

 

4. kreds, Sundbyøster

4. Nord. Skolen På Amagerbro, Lybækgade 20.

4. Syd. Gerbrandskolen, Gerbrandsvej 9.

 

5. kreds, Nørrebro

5. Nord. Rådmandsgades Skole, Rådmandsgade 22.

5. Nørrebrohallen. Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208.

5. Syd. Korsgadehallen, Korsgade 29.

5. Øst. Plejecentret Sølund, Ryesgade 20A.

 

6. kreds, Bispebjerg

6. Bispebjerg. Tagensbo Skole, Magistervej 4.

6. Nord. Holbergskolen, Frederiksborgvej 216.

6. Syd. Grøndalsvængets Skole, Rørsangervej 29.

 

7. kreds, Brønshøj

7. Brønshøj. Brønshøj Skole, Klintholmvej 5.

7. Katrinedal. Katrinedals Skole, Vanløse Allé 44.

7. Kirkebjerg. Kirkebjerg Skole, Vanløsehøj 4.

7. Nord. Tingbjerg Skole, Skolesiden 2.

7. Vanløse. Vanløsehallerne Hal 2, Hirtshalsvej 6A.

7. Vest. Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65.

7. Øst. Bellahøj Skole, Svenskelejren 18.

 

8. kreds, Valby

8. Nord. Prøvehallen, Porcelænstorvet 4.

8. Sydøst - Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Boulevard 135.

8. Vest. Lykkebo Hallen, Lykkebovej 32.

 

9. kreds, Vesterbro

9. Midt. Bavnehøj Skole, Natalie Zahles Vej 9.

9. Nord. Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 57.

9. Sydhavn. Skolen I Sydhavnen, Støberigade 1.

9. Vest. Vesterbro Ny Skole, Slesvigsgade 6.

Valgsteder med hæve-/sænkebord og CCTV opstillet i handicapstemmeboksen

1. kreds, Østerbro

Idrætshuset, Gunnar Nu Hansens Plads 7.

2. kreds, Sundbyvester

Sundby Idrætspark Hal 3, Englandsvej 61.

3. kreds, Indre By

Rådhushallen, Rådhuspladsen 1.

4. kreds, Sundbyøster

Skolen på Amagerbro, Lybækgade 20.

5. kreds, Nørrebro

Plejecentret Sølund, Ryesgade 20 A.

6. kreds, Bispebjerg

Tagensbo Skole, Hovmestervej 19.

7. kreds, Brønshøj

Vanløsehallerne Hal 2, Lønstrupvej 5.

8. kreds, Valby

Prøvehallen, Porcelænstorvet 4.

9. kreds, Vesterbro

Skolen i Sydhavnen, Støberigade 1.

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhuspladsen 1

1550 København V