Brevstem i eget hjem, på plejehjem mv.

Vælgere, som ikke kan stemme på deres valgsted eller på brevstemmestederne, har andre muligheder for at brevstemme før valgdagen.

Brevstemmeafgivning i eget hjem

Vælgere, som på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller manglende førlighed ikke kan stemme på valgdagen eller på brevstemmestederne, kan afgive deres stemme i eget hjem.

Du kan søge om at stemme i eget hjem fra den 12. maj 2024. Sidste frist for at søge er 28. maj 2024 klokken 18.00.

Du kan give besked til Borgercenter Handicap, hjemmeplejen eller din hjemmehjælper, der kan hjælpe dig med at rekvirere og indsende et ansøgn­ingsskema. Du kan også ansøge telefonisk ved at kontakte Brevstemmecenteret på telefon 33 66 33 66.

Ønsker du at printe ansøgningsskemaet og sende det med posten, finder du ansøgningsskemaet ved at klikke her: Ansøgningsskema om at brevstemme i eget hjem.

Du kan sende ansøgningsskemaet til Københavns Kommune via mail på adressen centerforbrevstemmer@kff.kk.dk. Ønsker du at sende ansøgningsskemaet med posten, skal det sendes til:

Center for Brevstemmer

Nyropsgade 3, 4. sal

1602 København V

Brevstemmeafgivning på plejehjem, sygehuse m.v.

Vælgere, som bor på plejehjem, i visse boformer, er indlagt på sygehus eller indsat i kriminalforsorgens fængsler eller arresthuse kan desuden afgive deres stemme der, hvor de opholder sig på et nærmere fastsat tidspunkt forud for valgdagen.

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhuspladsen 1

1550 København V