Økonomiudvalgets opgaver

Økonomiudvalget består af 13 medlemmer med overborgmesteren som forperson. Til udvalget er knyttet Økonomiforvaltningen.

Ansvarsområder

Ud over overborgmesteren, der er født forperson, består udvalget af de seks borgmestre samt seks af Borgerrepræsentationens øvrige medlemmer. Udvalgets medlemmer varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, som følger af styrelsesloven. Du kan læse mere om udvalgets ansvarsområder under Københavns Kommunes Styrelsesvedtægt i linket nederst på siden.

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:

 • Køb og salg og pantsætning af fast ejendom
 • Kommunens erhvervspolitik og erhvervsfremmeaktiviteter, herunder turisme og internationalisering på udviklings- og strateginiveau
 • Kommunens overordnede og tværgående IT-forhold
 • Generelle statistikopgaver
 • Kommunens overordnede og tværgående informationsopgaver
 • Københavns Ejendomme
 • Kommunens ejerinteresser i aktieselskaber på forsyningsområdet og overordnede økonomiske interesser i selskaber i øvrigt
 • Sager, der vedrører kommunen i almindelighed, herunder forholdet til staten, Region Hovedstaden, Kommunernes Landsforening, andre kommuner og internationale interessenter
 • Politi
 • Overordnede opgaver vedrørende demokratiudvikling
 • Overordnede trafikplanlægning samt ejerskab og køb af kollektiv trafik
 • Opgaver vedrørende Københavns Brandvæsen, bortset fra kommunens redningsberedskabsopgaver samt opgaver i henhold til §§ 34-37 i beredskabsloven
 • Almindelige anliggender, som ikke er henlagt til noget stående udvalg.

Styrelsesvedtægt for Københavns Kommune

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V