Søg

Forretningsorden og foretræde for Børne- og Ungdomsudvalget

På et møde i Børne- og Ungdomsudvalget kan du/I fremføre synspunkterne i en sag på dagsordenen. Det kaldes at få foretræde.

Spørgsmål og svar om foretræde

Hvordan foregår et foretræde?

Det er muligt for borgere i kommunen enkeltvist eller i grupper at få foretræde for Børne- og Ungdomsudvalget om sager på dagsordenen.

Formålet er, at udvalgets medlemmer kan få belyst synspunkter eller få supplerende faktuelle oplysninger i en sag på dagsordenen.

Der afsættes som udgangspunkt 10 minutter til foretræde, hvor du kort kan fremføre synspunkter om en sag på dagsordenen.

Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort dialog om sagen. Den egentlige eventuelle politiske behandling af sagen foregår efterfølgende for lukkede døre.

Hvordan får man et foretræde?

Du kan kun få foretræde i den samme sag én gang.

Anmodningen om foretræde skal være skriftlig og være Børne- og Ungdomsforvaltningen i hænde senest mandag kl. 9:00 i ugen hvor udvalgsmødet afholdes (se kontaktoplysninger nederst på siden).

I enkelte tilfælde kan borgmesteren afvise et foretræde. Hvis det sker, får du en skriftlig begrundelse for det.

Der kan normalt maksimalt deltage 3 personer i et foretræde.

Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget

Kontakt

Ledelsessekretariatet