Søg

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opgaver

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget består af 11 medlemmer. Til udvalget er knyttet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Medlemmerne af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager ifølge Styrelsesvedtægten den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og integration, herunder:

  • Jobcentre, herunder samarbejde med staten
  • Indkomstoverførsler; bl.a. kontanthjælp, revalideringsydelse og sygedagpenge
  • Vurdering af arbejdsevne og erhvervsevne i førtidspensionssager
  • Modtagelse af nye udlændinge og tilbud om introduktionsprogram i henhold til integrationsloven
  • Danskundervisning for voksne udlændinge og sprogcentre
  • Samspil med virksomheder, overvågning og analyse af erhvervsstrukturen
  • Afgørelse om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det beskæftigelsesmæssige område
  • Koordination, revision og opfølgning på kommunens samlede integrationspolitik
  • Erklæringer i forhold til integrationssager fra andre udvalg
  • Projektudvikling og -overvågning på integrationsområdet

Kontakt

Ledelsessekretariatet

Rådhuspladsen 1

1550 København V