Sundhedspolitik (2015-2025)

I 2025 skal københavnerne være blandt de borgere i verden, som har den bedste livskvalitet - og det skal alle københavnere kunne mærke.

Nyd livet, københavner

I 2025 skal københavnerne være blandt de borgere i verden, som har den bedste livskvalitet - og det skal alle københavnere kunne mærke. Derfor skal vi bryde den sociale ulighed i sundhed, så alle får lige muligheder for at leve et godt og langt liv. Sådan lyder hovedvisionen i Københavns Kommunes sundhedspolitik.

Sundhedspolitikken 2015-2025 ’Nyd livet, københavner’ sætter en fælles ramme og retning for københavnernes sundhed. Med titlen ”Nyd livet, københavner” ønsker vi at signalere, at sundhed handler om at have det godt både fysisk og psykisk. Et sundt liv er ikke et mål i sig selv, men det er en vej til at få et godt, langt og indholdsrigt liv.

For at alle københavnere kan få den bedste livskvalitet, skal vi som kommune sætte bredt ind. Vi skal sikre gode uddannelsesmuligheder, sund mad og bevægelse i skoletiden, grønne byrum, et levende foreningsliv, miljøvenlige transportmuligheder og sunde arbejdspladser. Og vi skal ikke gøre det hele alene, men gennem partnerskaber med organisationer, virksomheder, den enkelte københavner og det omkringliggende samfund.

Sundhedspolitikken udmøntes bl.a. gennem handleplaner på de områder, hvor københavnerne har de største udfordringer.

Politiken er vedtaget af Borgerrepræsentationen i april 2015.

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:00

Tirsdag

08:30 - 15:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 15:00

Fredag

08:30 - 14:00