Træpolitik

Københavns Kommunes træpolitik 2018-2025 indeholder politiske principper for, hvordan vi håndterer træer i København.

Træpolitikken omfatter alle arealer i København og har til formål at sikre, at vi prioriterer byens eksisterende og nye træer uden at hindre en udvikling af byen.

Der er 5 overordnede politiske principper for, hvordan vi håndterer træer i København:

  1. Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares
  2. Eksisterende træer, der fældes, skal erstattes, medmindre det ikke er fysisk muligt 
  3. Der skal plantes flere træer i København
  4. Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København
  5. Der skal sikres et varieret træartsvalg i København

Hent Københavns Kommunes Træpolitik 2018-2025 (PDF)

 

Byens udpegede træer

Du kan se byens udpegede træer på Københavnerkortet under Natur, miljø og klima 

Kontakt

Parker, Kirkegårde og Renhold