Træpolitik

Københavns Kommunes træpolitik 2018-2025 indeholder politiske principper for, hvordan vi håndterer træer i København.

Træpolitikken omfatter alle arealer i København og har til formål at sikre, at vi prioriterer byens eksisterende og nye træer uden at hindre en udvikling af byen.

Der er 5 overordnede politiske principper for, hvordan vi håndterer træer i København:

 1. Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares
 2. Eksisterende træer, der fældes, skal erstattes, medmindre det ikke er fysisk muligt 
 3. Der skal plantes flere træer i København
 4. Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København
 5. Der skal sikres et varieret træartsvalg i København

Hent Københavns Kommunes Træpolitik 2018-2025 (PDF)

Indmeld ikoniske træer

Du kan melde forslag til ikoniske træer ind på ikonisketraeer@kk.dk.

Målet med at udpege ikoniske træer er at bevare værdifulde træer, der ikke er fredet eller udpeget som bevaringsværdige. Der er allerede udpeget 3.000 træer, og listen opdateres igen i 2023.

Se kort over de udpegede ikoniske træer

Et ikonisk træ skal opfylde mindst 4 ud af 7 kriterier:

 1. Træet skal være et fuldt udvokset træ
 2. Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold til træet
 3. Træet skal have en særlig arkitektonisk/rumlig værdi
 4. Træet har en særlig biologisk værdi
 5. Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima
 6. Træet giver særlige sanselige oplevelser
 7. Træet har en særlig historisk betydning.

Kontakt

Parker, Kirkegårde og Renhold