Sorteringspunkter på Vesterbro og i Kgs. Enghave

Der er fundet placering af 52 sorteringspunkter på Vesterbro og i Kongens Enghave. Arbejdet med at anlægge sorteringspunkter er i gang, og sorteringspunkterne åbner løbende gennem 2024.

Placering af sorteringspunkter

Placeringerne er fundet på baggrund af input fra Vesterbro og Kongens Enghave Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt mere end 6.500 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning, ligesom borgerne er kommet med input til forvaltningens forslag.

Samtidig har forvaltningen bl.a. sikret, at sorteringspunkterne etableres bolignært, og hvor der er et naturligt højt flow af københavnere, ligesom placeringerne er sikret i forhold til trafikale og tekniske hensyn. Når anlæggene projekteres detaljeret, kan der komme ændringer til enkelte placeringer.

Forslag til placering af sorteringspunkterne er samlet i ’Bydelsplan for sorteringspunkter på Vesterbro og Kongens Enghave’, der er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 6. februar 2023. Du kan også finde præsentation fra borgermøderne, som blev afholdt 29. november og 6. december 2022.

Se bydelsplaner, bilag, placering af de enkelte sorteringspunkter og præsentationer fra borgermøderne

Du kan også se placering af sorteringspunkter på Vesterbro og i Kongens Enghave på kortet nedenfor.

Kort over placeringer af sorteringspunkter på Vesterbro og i Kongens Enghave

Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om dette.

Anlæg af sorteringspunkter

Anlægsarbejdet i på Vesterbro og i Kongens Enghave er i gang. Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Ved enkelte sorteringspunkter med beholdere, mangler de sidste arbejder på stedet, for at renovationsbilen kan tømme beholderne i sorteringspunktet. Arbejdet vil blive gjort færdigt hurtigst muligt, så sorteringspunktet kan åbne.

Hvad skal jeg vide om de nye sorteringspunkter?