Sorteringspunkter på Østerbro

Forvaltningen har nu fundet placering af 52 sorteringspunkter på Østerbro. Arbejdet med at anlægge sorteringspunkter begynder i marts 2023 og foregår frem til slutningen af 2023.

Placering af sorteringspunkter

Placeringerne er fundet på baggrund af input fra Østerbro Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt mere end 4000 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning, ligesom borgerne er kommet med input til forvaltningens forslag.

Samtidig har forvaltningen bl.a. sikret, at sorteringspunkterne bliver etableret bolignært, og hvor der er et naturligt højt flow af københavnere, ligesom placeringerne er sikret i forhold til trafikale og tekniske hensyn. Når anlæggene projekteres detaljeret, kan der komme ændringer til enkelte placeringer.

Forslag til placering af sorteringspunkterne er samlet i ’Bydelsplan for sorteringspunkter på Østerbro’, der er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2022.

Se Bydelsplanen og placeringen af de enkelte sorteringspunkter.

Du kan også se placering af sorteringspunkter på Østerbro på kortet nedenfor.

Kort over placeringer af sorteringspunkter på Østerbro

Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om dette.

Sorteringspunkter, der er åbne for sortering af affald, bliver vist i mørk grøn med bogstavet D.

Anlægsarbejder

Arbejdet med at anlægge sorteringspunkter på Østerbro starter i marts 2023. Er du nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Hvad skal jeg vide om de nye sorteringspunkter?