Søg

Sorteringspunkter på Østerbro

Forvaltningen har nu fundet placering af 52 sorteringspunkter på Østerbro.

Placering af sorteringspunkter

Placeringerne er fundet på baggrund af input fra Østerbro Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt mere end 4000 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning, ligesom borgerne er kommet med input til forvaltningens forslag.

Samtidig har forvaltningen bl.a. sikret, at sorteringspunkterne etableres bolignært, og hvor der er et naturligt højt flow af københavnere, ligesom placeringerne er sikret i forhold til trafikale og tekniske hensyn. Når anlæggene projekteres detaljeret, kan der komme ændringer til enkelte placeringer.

Forslag til placering af sorteringspunkterne er samlet i ’Bydelsplan for sorteringspunkter på Østerbro’, der er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2022.

Se Bydelsplanen og placeringen af de enkelte sorteringspunkter.

Du kan også se placering af sorteringspunkter på Østerbro på kortet nedenfor. Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om dette.

Kort over placeringer af sorteringspunkter på Østerbro

Hvad skal jeg vide om de nye sorteringspunkter?