Sorteringspunkter på Nørrebro

Der er fundet placering af 60 sorteringspunkter på Nørrebro. Anlægsarbejderne er i gang, og sorteringspunkterne åbner løbende i 2024.

Placering af sorteringspunkter

Placeringerne er fundet på baggrund af input fra Nørrebro Lokaludvalg, Nørrebro Miljøpunkt og fra københavnerne, som har indsendt mere end 6.500 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning, ligesom borgerne er kommet med input til forvaltningens forslag.

Samtidig har forvaltningen bl.a. sikret, at sorteringspunkterne etableres bolignært, og hvor der er et naturligt højt flow af københavnere, ligesom placeringerne er sikret i forhold til trafikale og tekniske hensyn. Når anlæggene projekteres detaljeret, kan der komme ændringer til enkelte placeringer.

Placering af sorteringspunkterne er samlet i ’Bydelsplan for sorteringspunkter på Nørrebro’, der er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2022. Du kan også finde præsentation fra borgermødet, som blev afholdt 8. juni 2022.

Se Bydelsplan, placering af de enkelte sorteringspunkter og præsentation fra borgermødet her.

Du kan også se placering af sorteringspunkter på Nørrebro på kortet nedenfor.

Kort over placeringer af sorteringspunkter på Nørrebro

Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om det, og se hvilke typer affald, du kan sortere dér.

Sorteringspunkter, der er åbne for sortering af affald, bliver vist i mørk grøn med bogstavet D.

Anlæg af sorteringspunkter

Anlægsarbejdet på Nørrebro er i gang. Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Ved enkelte sorteringspunkter med beholdere, mangler de sidste arbejder på stedet, for at renovationsbilen kan tømme beholderne i sorteringspunktet. Arbejdet vil blive gjort færdigt hurtigst muligt, så sorteringspunktet kan åbne.

Hvad skal jeg vide om de nye sorteringspunkter?