Sorteringspunkter på Nørrebro

Forvaltningen har nu fundet placering af 60 sorteringspunkter på Nørrebro. Anlægsarbejderne starter i juli måned.

Placering af sorteringspunkter

Placeringerne er fundet på baggrund af input fra Nørrebro Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt mere end 6000 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning, ligesom borgerne er kommet med input til forvaltningens forslag.

Samtidig har forvaltningen bl.a. sikret, at sorteringspunkterne etableres bolignært, og hvor der er et naturligt højt flow af københavnere, ligesom placeringerne er sikret i forhold til trafikale og tekniske hensyn. Når anlæggene projekteres detaljeret, kan der komme ændringer til enkelte placeringer.

Forslag til placering af sorteringspunkterne er samlet i ’Bydelsplan for sorteringspunkter på Nørrebro’, der er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 29. august 2022.

Se Bydelsplanen, placering af de enkelte sorteringspunkter og præsentationen fra borgermødet.

Du kan også se placering af sorteringspunkter på Nørrebro på kortet nedenfor.

Kort over placeringer af sorteringspunkter på Nørrebro

Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om det, og se hvilke typer affald, du kan sortere dér.

Anlægsarbejder

Arbejdet med at anlægge sorteringspunkter på Nørrebro starter i juli 2023. Er du nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Hvad skal jeg vide om de nye sorteringspunkter?