Søg

Sorteringspunkter på Amager Vest

Forvaltningen har fundet forslag til placeringer af sorteringspunkter på Amager Vest.

Københavns Kommune har undersøgt mulige placeringer af sorteringspunkter. Placeringsforslagene er fundet på baggrund af data, besøg i bydelen, input fra Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt over 5.800 forslag til placeringer i hele byen.

Forvaltningens forslag til placeringer er samlet i 'Bydelsplan for sorteringspunkter i Amager Vest. Du kan også finde præsentation fra borgermødet, som blev afholdt 29. marts 2023.

Se udkast til bydelsplan, bilag og præsentation fra borgermødet for sorteringspunkter i Amager Vest.

Du kan også se forvaltningens forslag til placering af sorteringspunkter på Amager Vest på kortet nedenfor.

Bydelsplanen skal nu godkendes i Teknik- og Miljøudvalget.

Har du bemærkninger?

Frem til 10. april kan du sende dine bemærkninger på mail til forvaltningen om placeringerne

Kort over forslag til placeringer af sorteringspunkter i Amager Vest

Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om det

Anlæg af sorteringspunkter

Anlægsarbejdet på Amager Vest går i gang i 2023. Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Hvad skal jeg vide om de nye sorteringspunkter?