Sorteringspunkter på Amager Vest

Der er nu fundet placeringer til 71 sorteringspunkter på Amager Vest.

Placering af sorteringspunkter

Placeringerne er bl.a. fundet på baggrund af input fra Københavnerne, som har indsendt mere end 6.000 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning, ligesom borgerne er kommet med input til forvaltningens forslag. Københavns Kommune har undersøgt mulige placeringer af sorteringspunkter. Placeringsforslagene er fundet på baggrund af data, besøg i bydelen, input fra Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt over 5.800 forslag til placeringer i hele byen.

Samtidig har forvaltningen bl.a. sikret, at sorteringspunkterne etableres bolignært, og hvor der er et naturligt højt flow af københavnere, ligesom placeringerne er sikret i forhold til trafikale og tekniske hensyn. Når anlæggene projekteres detaljeret, kan der komme ændringer til enkelte placeringer.

Forslag til placering af sorteringspunkterne er samlet i ’Bydelsplan for sorteringspunkter i Amager Vest’, der er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 22. maj 2023.

Se udkast til bydelsplan, bilagene, placering af de enkelte sorteringspunkter og præsentation fra borgermødet.

Du kan også se placering af sorteringspunkter på Amager Vest på kortet nedenfor.

Kort over placeringer af sorteringspunkter i Amager Vest

Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om det.

Anlæg af sorteringspunkter

Anlægsarbejdet på Amager Vest går i gang i 2023. Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Hvad skal jeg vide om de nye sorteringspunkter?