Sorteringspunkter på Amager Øst

Fra mere end 30 steder kan du nu sortere og aflevere husholdningsaffald i sorteringspunkter.

Flere sorteringspunkter åbner den kommende tid, og arbejdet med at anlægge sorteringspunkter er i gang flere steder i bydelen. 

På kortet kan du se, hvor du nu kan sortere og aflevere husholdningsaffald, og hvor der er sorteringspunkter på vej tæt på dig.

Kort over placeringer af sorteringspunkter på Amager Øst

Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om det, og se hvilke typer affald, du kan sortere dér.

Anlæg af sorteringspunkter

Anlægsarbejdet på Amager Øst er i gang flere steder. Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Ved enkelte sorteringspunkter med beholdere, mangler de sidste arbejder på stedet, for at renovationsbilen kan tømme beholderne i sorteringspunktet. Arbejdet vil blive gjort færdigt hurtigst muligt, så sorteringspunktet kan åbne.

Placering af sorteringspunkter

Placeringerne er fundet på baggrund af input fra Amager Øst Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt mere end 6.500 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning, ligesom borgerne er kommet med input til forvaltningens forslag.

Samtidig har forvaltningen bl.a. sikret, at sorteringspunkterne etableres bolignært, og hvor der er et naturligt højt flow af københavnere, ligesom placeringerne er sikret i forhold til trafikale og tekniske hensyn. Når anlæggene projekteres detaljeret, kan der komme ændringer til enkelte placeringer.

Forslag til placering af sorteringspunkterne er samlet i ’Bydelsplan for sorteringspunkter på Amager Øst’, der er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 6. december 2021, og af Københavns Borgerrepræsentation 3. februar.

Se Bydelsplanen og placeringen af de enkelte sorteringspunkter her.

Hvad skal jeg vide om de nye sorteringspunkter?