Sorteringspunkter i Vanløse

Der er nu fundet placeringer til 51 sorteringspunkter i Vanløse.

Placering af sorteringspunkter

Placeringerne er fundet på baggrund af input fra Vanløse Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt mere end 6.500 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning, ligesom borgerne er kommet med input til forvaltningens forslag.

Samtidig har forvaltningen bl.a. sikret, at sorteringspunkterne etableres bolignært, og hvor der er et naturligt højt flow af københavnere, ligesom placeringerne er sikret i forhold til trafikale og tekniske hensyn. Når anlæggene projekteres detaljeret, kan der komme ændringer til enkelte placeringer.

Forslag til placering af sorteringspunkterne er samlet i ’Bydelsplan for sorteringspunkter i Vanløse’, der er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 27. november 2023. Du kan også finde præsentationen fra borgermødet, som blev afholdt 20. september 2023.

Se bydelsplan, bilag, placering af de enkelte sorteringspunkter og præsentation fra borgermødet.

Du kan også se placering af sorteringspunkter i Vanløse på kortet nedenfor.

Kort over placeringer af sorteringspunkter i Vanløse

Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om det.

Anlæg af sorteringspunkter

Anlægsarbejdet i Vanløse forventes at gå i gang i 2024.

Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Hvad skal jeg vide om de nye sorteringspunkter?