Sorteringspunkter i Valby

Der er fundet placeringer til 51 sorteringspunkter i Valby. Arbejdet med at anlægge sorteringspunkter er i gang, og sorteringspunkterne åbner løbende gennem 2024.

Placering af sorteringspunkter

Placeringerne er fundet på baggrund af input fra Valby Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt mere end 6.500 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning, ligesom borgerne er kommet med input til forvaltningens forslag.

Samtidig har forvaltningen bl.a. sikret, at sorteringspunkterne etableres bolignært, og hvor der er et naturligt højt flow af københavnere, ligesom placeringerne er sikret i forhold til trafikale og tekniske hensyn. Når anlæggene projekteres detaljeret, kan der komme ændringer til enkelte placeringer.

Placering af sorteringspunkterne er samlet i ’Bydelsplan for sorteringspunkter i Valby’, der er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 17. april 2023. Du kan også finde præsentation fra borgermødet, som blev afholdt 1. februar 2023.

Se bydelsplanen, bilagene, placering af de enkelte sorteringspunkter og præsentation fra borgermødet.

Du kan også se placering af sorteringspunkter i Valby på kortet nedenfor.

Kort over placeringer af sorteringspunkter i Valby

Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om det.

Anlæg af sorteringspunkter

Anlægsarbejdet i Valby er i gang. Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Ved enkelte sorteringspunkter med beholdere, mangler de sidste arbejder på stedet, for at renovationsbilen kan tømme beholderne i sorteringspunktet. Arbejdet vil blive gjort færdigt hurtigst muligt, så sorteringspunktet kan åbne.

Hvad skal jeg vide om de nye sorteringspunkter?