Sorteringspunkter i Indre By og på Christianshavn

Der er fundet placeringer til omkring 50 sorteringspunkter i Indre By og på Christianshavn. Arbejdet med at anlægge sorteringspunkter er i gang, og sorteringspunkterne åbner løbende gennem 2024.

Placering af sorteringspunkter

Placeringerne er fundet på baggrund af input fra Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt mere end 6.500 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning, ligesom borgerne er kommet med input til forvaltningens forslag.

Samtidig har forvaltningen bl.a. sikret, at sorteringspunkterne etableres bolignært, og hvor der er et naturligt højt flow af københavnere, ligesom placeringerne er sikret i forhold til trafikale og tekniske hensyn. Når anlæggene projekteres detaljeret, kan der komme ændringer til enkelte placeringer.

Placering af sorteringspunkter er samlet i 'Bydelsplan for sorteringspunkter i Indre By og på Christianshavn' med bilag. Bydelsplanen er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 19. december 2022. Du kan også finde præsentation fra borgermøderne, som blev afholdt 22. august og 1. september 2022.

Se bydelsplaner, bilag og præsentation fra borgermøderne

Du kan også se placering af sorteringspunkter i Indre By og på Christianshavn på kortet nedenfor. Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om dette.

Kort over placeringer af sorteringspunkter

Du kan se placering af sorteringspunkter på kortet nedenfor. Søger du på en adresse, viser kortet de sorteringspunkter, der ligger i nærheden af den adresse. Hvis du klikker på det enkelte sorteringspunkt, kan du få mere information om dette.

Anlæg af sorteringspunkter

Anlægsarbejdet i Indre By og på Christianshavn er i gang. Hvis du er nabo til et sted, hvor vi skal i gang med at lave et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Ved enkelte sorteringspunkter med beholdere, mangler de sidste arbejder på stedet, for at renovationsbilen kan tømme beholderne i sorteringspunktet. Arbejdet vil blive færdiggjort hurtigst muligt, så sorteringspunktet kan tages i brug. 

Hvad skal jeg vide om de nye sorteringspunkter?