Sammen om biodiversitet

Partnerskabsaftale om biodiversitet i København

Københavns Kommune er gået sammen med 19 af byens største private grundejere for at skabe bedre vilkår for biodiversiteten i København. Med en partnerskabsaftale som drivkraft bliver der sat langsigtet og vedvarende fokus på at skabe ny biodiversitet i byen, og på at forbedre kvaliteten og biodiversiteten i de grønne og blå områder, vi allerede har i byen – og det på tværs af private, almene, statslige og kommunale arealer. Tilsammen råder de 20 grundejere, der er med i aftalen, over mere end 40 procent af hele Københavns grundareal.

Partnerskabet sætter en fælles retning for udviklingen af København, hvor biodiversitet spiller en central rolle i byens fortsatte vækst og udvikling både i forhold til planlægning, drift, renovering, nybyggeri og i forhold til byens borgere. 

Læs partnerskabsaftalen og se alle partnerne

Pressemeddelelse

Kontakt

Center for Byudvikling

Spørgsmål til partnerskabet kan rettes til Center for Byudvikling