Skoler og dagtilbud for flere forskellige børn

Sammen med en række fagprofessionelle, eksperter, forældre og elever undersøger Københavns Kommune frem mod sommeren 2024, hvordan man kan skabe bedre rammer for børn med forskellige behov i de almene dagtilbud og skoler.

Flere og flere børn har brug for noget andet end det, daginstitution og skole kan give dem, og på landsplan er andelen af børn, som henvises til specialtilbud, steget voldsomt.  

For nogle børn er et specialtilbud det helt rigtige – også fremover. Men for langt de fleste vil en skolegang i en almen skole give de bedste betingelser for et aktivt børne- og ungdomsliv med lokale fællesskaber, uddannelse og en bred vifte af livsmuligheder. I hvert fald, hvis skole og dagtilbud udvikles med tiltag som understøtter målet om, at flere børn skal kunne være, lære og trives der. 

Den almene vej skal være bredere​

Fordi pengene følger barnet, presser udviklingen også de lokale skoler og daginstitutioners økonomi. Problemet, som kommunen skal løse, er med andre ord både fagligt og økonomisk: 

 1. Hvordan indretter vi skoler og dagtilbud, så flere børn kan deltage fagligt og socialt, lære og udvikle sig?
 2. Hvordan bruger vi de penge, der er til rådighed, bedst og til gavn for flest muligt?

Børne- og Ungdomsforvaltningen i København har haft gang i en større analyse af området, som har involveret en række eksperter og praktikere i - og omkring folkeskolen. 

Ekspertgruppen har sammen med elever, forældre, lærere og pædagoger, faglige organisationer, forældreorganisationer m.fl. bidraget med at formulere konkrete løsninger på, hvordan vi styrker den almindelige, gode og varierede undervisning og pædagogik i stedet for at skabe en masse individuelle løsninger. ​

Politisk beslutning i juni 2024

Analysen er forvaltningens arbejdsdokument, og forvaltningen vil bruge den som afsæt til at formulere konkrete indsatser, som politikerne skal tage stilling til.   

Analysen bliver forelagt for politikerne den 12. juni 2024, hvor politikerne vil tage stilling til nogle politiske pejlemærker og den videre proces for arbejdet med analysens konklusioner.

Sådan involverer vi andre i analysen af specialområdet

Forældre, elever og fagprofessionelle. Hjerneforskere, professorer og skoleledere. Københavns Kommune har sammensat en bred vifte af interessenter og fagligheder for at analysere, hvad der skal til for at skabe almene skoler og dagtilbud for stort set alle børn.

Frem mod sommeren 2024, skal de forskellige parter bistå Børne- og Ungdomsforvaltningen med at formulere konkrete løsninger på, hvordan man kan udvikle og forandre skoler, dagtilbud og specialområdet, så flere børn og unge kan blive en del af fællesskaberne.

Det sker både i form af interviews, fokusgrupper samt i forskellige mødefora og workshops. 

Interessenterne er:

 • Københavns Lærerforening (en del af Danmarks Lærerforening)
 • Skolelederforeningen i København
 • LFS (Landsforeningen for socialpædagoger)
 • LFS Ledersektion
 • BUPL
 • BUPL Ledersektion
 • Pædagoger og lærere
 • Handicaporganisationerne
 • Forældreorganisationerne (Skole og Forældre, Københavns Forældreorganisation)
 • Elever og forældre både med og uden tilknytning til specialtilbud

Ekspertpanel

 • Carsten Strømbæk Pedersen - Forsknings- og analysechef, VIVE Børn og Uddannelse.
 • Charlotte Ringsmose - Professor, Institut for Kultur og Læring AAU
 • Christoffer Hansen - Direktør, Play
 • Gitte Lohse - Fagdirektør, Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Henrik Horn Andersen - Partner i Implement.
 • Janne Hedegaard Hansen - Leder, Pædagoguddannelsen Forskning og Udvikling, KP
 • Johan From - Professor, Handelshøyskolen BI
 • Kate Obeid - Områdechef, Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave
 • Kirsten Birk Lassen - Konsulent, stifter af Følgeskabet
 • Kirsten Hanne Hansen - Skoleleder, Øster Farigmagsgade Skole
 • Kjeld Fredens - Hjerneforsker, læge, adj. professor.
 • Kurt Houlberg - Professor, KU, VIVE Økonomi og styring
 • Lars Arild Myhr - Senterleder på fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Høgskolen i Innlandet
 • Louise Klinge - Ph.d., skoleforsker, skolekonsulent, stifter af Eduk
 • Marco Damgaard - Skoleleder, Tingbjerg Skole
 • Micki Sunesen Sonne - Selvstændig forsker og konsulent, Nordic Learning – Research and Education
 • Tobias Børner Stax - Adm. Direktør, Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Tor Lack-Pedersen - Pædagogisk leder, vuggestuen Filosofvænget
 • Trine Bjerg - Forfatter, leder af støtte og inklusion i Gladsaxes Skoler

Kommissorium for analysen

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog kommissoriet for analysen den 15. november 2023. Du kan se kommissoriet og referatet fra den politiske behandling af det her.

Kontakt

Kontakt om analysen af specialområdet

Har du spørgsmål, input, eller overvejelser, som du synes vi skal kende til, må du meget gerne skrive til os