Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen er nedsat ved lov og har flere ansvarsområder ved kommunalvalg, folketingsvalg, EU-Parlamentsvalg og folkeafstemninger.

Kultur- og fritidsborgmesteren er født forperson, fordi ansvaret for afvikling af valg ligger i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Herudover udpeges fire medlemmer til valgbestyrelsen blandt Borgerrepræsentationens medlemmer. Medlemmerne udpeges i forbindelse med konstitueringen af den nye Borgerrepræsentation efter hvert kommunalvalg.

Det følger af lovgivningen på valgområdet, hvilke opgaver valgbestyrelsen har. Blandt andet er det valgbestyrelsen, der ved kommunalvalg godkender kandidatlisterne, sørger for fremstilling af stemmesedler, foretager fintællingen og udarbejder valgbogen, som er valgets officielle resultat.

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhuspladsen 1

1550 København V