Udsatterådet

Udsatterådet i Københavns kommune er nedsat af Borgerrepræsentationen for at øge opmærksomheden på udsatte borgere og sociale problemer.

Københavns Kommune fik sit første Udsatteråd i 2010. Udsatterådet har til opgave at give medindflydelse til Københavns udsatte borgere og de organisationer, der forsøger at skabe bedre vilkår for byens udsatte grupper. Derudover sikrer Udsatterådet, at udsatte borgere og fagpersoner bliver inddraget og hørt, når kommunale indsatser på udsatteområdet bliver til.

Rådet består af fagpersoner og repræsentanter fra kommunens udsatte borgere, som sammen drøfter og kvalificerer initiativer og problemstillinger, der vedrører socialt udsatte i København.

Samtidig fungerer Udsatterådet som erfarings- og vidensressource for både politikere og embedsmænd i Københavns Kommune og er i sidste ende med til at sikre en effektiv og kvalificeret indsats på udsatteområdet i København.