Handicaprådet

Handicaprådet i Københavns Kommune er et demokratisk valgt organ, der sætter fokus på forhold, der vedrører borgere med funktionsnedsættelse.

Handicaprådet rådgiver Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og bliver hørt i alle initiativer, der påvirker mennesker med funktionsnedsættelse i København. Rådet afholder også en årlig offentlig konference, hvor alle borgere inviteres med. Handicaprådet består af 7 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer samt 7 repræsentanter fra Københavns Borgerrepræsentation.

Handicaprådet behandler ikke enkeltsager, men hører gerne fra borgere, der har aktuelle generelle problemstillinger, som rådet bør drøfte med Borgerrepræsentationen