Frivilligrådet

Frivilligrådet arbejder på at skabe synlighed omkring frivillighedens potentiale og de værdier, frivilligt arbejde skaber for samfund og enkeltpersoner.

Frivilligrådet i Københavns Kommune blev oprettet i foråret 2017. Frivilligrådet har en vision om, at København skal blive en endnu bedre by at være frivillig i – og det vil Rådet bidrage til. Frivilligrådet arbejder på at skabe synlighed omkring frivillighedens potentiale og de værdier, frivilligt arbejde skaber for samfund og enkeltpersoner. I samarbejde med forvaltninger og politikere understøtter Frivilligrådet en større forståelse af, hvad frivillighed kan, og hvordan det bedst muligt kan komplimentere og styrke det kommunale arbejde.

Frivilligrådet består af repræsentanter fra foreninger og organisationer i Københavns Kommune, som sammen drøfter og kvalificerer problemstillinger og initiativer om civilsamfundsinddragelse inden for hele det sociale område.