Søg

Borgersamling om grønt byliv på indre Østerbro

Borgersamlingen skal indhente viden og udarbejde anbefalinger til politikerne om de lokale borgeres ønsker og behov for at gøre bydelen mere grøn

Hvordan skal vi prioritere pladsen på Indre Østerbro mellem biler, bynatur og byliv?

Det spørgsmål har Københavns politikere stillet til en borgersamling på Østerbro. Du kan melde dig til at deltage i lodtrækningen om at være med i borgersamlingen ved at bruge linket i den invitation, du har modtaget i din e-boks, hvis du bor på Østerbro eller i nærheden og er fyldt 18 år.

Hvad er en borgersamling?

En borgersamling er en metode til borgerinvolvering, som bruges til at få en grundig dialog om svære spørgsmål. I borgersamlingen arbejder 36 repræsentativt udvalgte borgere med en række temaer og mulige løsninger på et komplekst spørgsmål. Borgerne mødes et antal gange, hvor de på baggrund af faglig viden arbejder i grupper. Borgersamlingens mål er at udarbejde konkrete anbefalinger til politikerne.

Metoden er inspireret af internationale erfaringer fra lande som Irland, Canada og Belgien, der længe har arbejdet med borgersamlinger.

Hvordan bliver deltagerne udvalgt?

80.000 københavnere er den 1. december 2022 blevet inviteret i eBoks til at deltage. Man tilmelder sig via et link i invitationen inden den 21. december, og ud af de tilmeldte udtrækkes ved lodtrækning 36 borgere.

Lodtrækningen sker på en måde, så de udtrukne deltagere repræsenterer borgerne på Østerbro fordelt på alder, køn, bopæl og adgang til bil.

Efterfølgende vil de udtrukne blive kontaktet personligt af kommunens rådgiver We Do Democracy for at få bekræftet deltagelsen, drøftet om der er særlige hensyn osv.

Hvad er metoden i en borgersamling?

Læs mere om metoden i en borgersamling

Hvor er der gennemført andre borgersamlinger?

Læs mere om borgersamling i København

Læs mere om borgersamling i Albertslund

Læs mere om borgersamling i Greve

Borgersamlingens møder

Borgersamlingen på Indre Østerbro holder fem møder i perioden marts – juni 2023.

Desuden er der et offentligt borgermøde den 9. maj . 2023 med dialog om borgersamlingens arbejde med anbefalinger til politikerne. Alle er velkomne til at deltage i borgermødet.

Hele materialet fra borgersamlingens møder kan læses her på hjemmesiden. Det gælder både dagsordener, oplæg, mødereferater og baggrundsmateriale.

Hvilke datoer mødes borgersamlingen?

 • 1. samling: 7. marts 2023 kl. 17.00 – 21.00
 • 2. samling: 21. marts 2023 kl. 17.00 – 21.00
 • 3. samling: 25. april 2023 kl. 17.00 – 21.00
 • 4. samling: 23. maj 2023 kl. 17.00 – 21.00
 • 5. samling: 13. juni 2023 kl. 17.00 – 21.00

Hvis jeg ikke er udvalgt til borgersamlingen, hvordan kan jeg så bidrage?

Du kan sende en mail til borgersamling2100@kk.dk med den viden og de kommentarer, du vil bidrage med til borgersamlingen.

Desuden kan du deltage i borgermødet den 9. maj 2023. Nærmere oplysninger om borgermødet vil blive annonceret i april 2023.

Hvem står bag?

Det er politikerne i Københavns Borgerrepræsentation, der har besluttet at sætte borgersamlingen i gang.

Borgersamlingen gennemføres af rådgiverne We Do Democracy (tredjepartssekretariat) i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kan du skrive til Teknik- og Miljøforvaltningens projektleder på e-mail borgersamling2100@kk.dk

Billede
foto fra en borgersamling
Foto fra en borgersamling
Fotograf
Rasmus Degnbol

Hvad er borgersamlingens mandat?

 • Borgersamlingen har til opgave at rådgive Borgerrepræsentationen og udarbejde anbefalinger, der svarer på den kerneopgave som politikerne har givet den: ”Hvordan skal vi prioritere pladsen på Indre Østerbro mellem biler, bynatur og byliv?”
 • Borgerrepræsentationen giver borgersamlingen mandat til at udarbejde uvildige og uafhængige anbefalinger inden for rammen af borgersamlingens kerneopgave. Alle medlemmer af borgersamlingen vil have mulighed for at lave minoritetsudtalelser.
 • Borgersamlingens opgave er at rådgive og lave anbefalinger - ikke at designe eller beslutte.
 • Borgersamlingens anbefalinger vil efter sidste samling blive overleveret til Borgerrepræsentationen og offentliggjort uredigeret i sin fulde længde.
 • Borgerrepræsentationen forpligter sig på at modtage og behandle anbefalingerne i relevante fagudvalg - sammen med følgegruppens kommentarer, evaluering af processen samt forvaltningens forslag til det videre arbejde med anbefalingerne.
 • Borgersamlingen vil senest efter to år efter borgersamlingens afslutning blive præsenteret for, hvad politikerne har valgt at gå videre med og ikke har valgt at gå videre med.
 • Borgerrepræsentationen er ikke forpligtet til politisk at følge eller vedtage alle anbefalinger.
 • Borgersamlingen er ét blandt flere spor, der skal belyse byliv på Østerbro.