Andenbehandling

Borgerrepræsentationen vedtog på sit møde den 6. oktober 2022 Københavns Kommunes budget for 2023.

Andenbehandling

På Borgerrepræsentationens møde den 6. oktober 2022 kan du som punkt 6 finde "Andenbehandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026". 

KONTAKT

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V