Budgetaftale 2022

Alle partier i Københavns Borgerrepræsentation undtagen Konservative indgik 9. september aftale om kommunens budget for næste år.

Kernevelfærd til byens børn, sårbare og ældre, klimaindsatser og flere idrætsfaciliteter er blandt hjørnestene i aftalen.

Børnene er byens fremtid. Med budgetaftalen afsættes derfor et trecifret millionbeløb til at forsætte den gode udvikling af den københavnske folkeskole, flere uddannede pædagoger og en styrket ledelse i byens vuggestuer og børnehaver. Socialområdet får også en saltvandsindsprøjtning med penge til blandt andet byens herberger, botilbud og opsøgende gadearbejde.

Bortset fra Konservative står alle partier fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti bag aftalen, der også bringer København et stort skridt nærmere målet om at blive verdens første C02-neutrale hovedstad i 2025.

”Jeg er glad for, at vi har indgået en meget bred aftale, der tager ansvar for byens udvikling. Vi prioriterer folkeskolen, flere varme hænder, hjælp til byens mest sårbare borgere og flere sikre skoleveje, så forældre trygt kan sende deres børn af sted i morgentrafikken. Samtidig får vi sat mere skub i den grønne omstilling af biltrafikken med flere tusinde ladepladser til elbiler. Aftalen er en investering i vores fælles fremtid”, siger overborgmester Lars Weiss (S).

Aftalen lægger sporene til et endnu grønnere København og en årlig reduktion i udledningen af CO2 på 24.000 tons. Blandt andet sænker man hastigheden for bilerne med 10 kilometer i timen på flere strækninger i byen, ligesom 5.000 almindelige parkeringspladser laves om til 4.100 ladepladser til elbiler og 900 parkeringspladser reserveret til delebiler. Derudover udvides parkeringszonerne så pendlere ikke kan parkere bilen gratis i udkanten af byen for at tage cyklen eller bussen det sidste stykke til arbejde.

Der gives også penge til at øge trygheden for beboerne på byens plejehjem, så de fremover får tilknyttet et fast team af plejere, som de kender. Samtidig sikrer aftalen 200 mio. kr. over de næste fire år til at styrke den pædagogiske indsats og ansætte mere personale på byens botilbud.

Med aftalen investeres der også godt en kvart milliard kroner i idræt. Blandt andet får københavnerne glæde af tre nye kunstgræsbaner i henholdsvis Emdrup, Lersøparken og på Kløvermarken. Der er også fundet penge til etableringen af en helt ny idrætshal i Sydhavnen. Derudover udvides åbningstiderne i skøjtehallerne i Ørestad og Østerbro til at dække hele året, ligesom tennisbanerne i Ryvang og Genforeningspladsen opgraderes, så de kan bruges hele året.

Der også afsat et historisk højt beløb til at sikre byens skoleveje, ligesom forholdene for fodgængere og cyklister generelt forbedres omkring Inderhavnsbroen, Nyhavn og Toldbodgade i det historiske København.

Endelig gives der også penge til at udvide kommunens støjvagt og natteværter for at skabe en bedre balance mellem natteliv og naboernes nattesøvn. Samtidig gives der flere penge til renhold i Indre By og ved hotspots, hvor mange mennesker samles i sommerperioden som fx Havneparken på Islands Brygge, Nørrebroparken og Amager Strandpark.

Derudover er der afsat en pulje på 300 mio. kr. over fire år til rekruttering af velfærdsmedarbejdere som socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Parterne siger om aftalen

Gruppeformand for Enhedslisten Karina Vestergård Madsen udtaler:

”Det er fantastisk, vi er lykkedes at levere konkrete CO2-reduktioner. Vi nedsætter hastighedsgrænsen, og omdanner parkeringspladser. Vi sætter bilerne bagerst og viser, at den grønne omstilling også kan gøre byen grønnere, smukkere og sundere. Samtidig kan styrker vi velfærden for vores unge, ældre og udsatte - for der ingen modsætning mellem klimahandling og velfærd. Selvom det kun er begyndelsen, tegner vi nu konturerne af en socialt retfærdig grøn omstilling i København”

Socialborgmester Mia Nyegaard (RV) udtaler:

”I Radikale Venstre er vi meget, meget tilfredse med det nye budget. Vi gik ind til forhandlingerne med særligt fokus på at investere i det grønne, i byens børn og i et løft af socialområdet. Det lykkedes vi med, og det er rigtig gode nyheder for københavnerne, den grønne omstilling og for fremtidens København”.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) udtaler:

”Vores børn og vores ældre mærker hver dag manglen på pædagoger, sygeplejersker og sosu’er. Med denne aftale afsætter vi 300 millioner kroner til at rekruttere og fastholde de medarbejdere, vi så desperat mangler. Samtidig har vi i SF sat et markant klimaaftryk på budgettet med 5.000 p-pladser til elbiler og 900 pladser mere til delebiler - svarende til en i hver gade i brokvartererne - grønne bylivsgader og en sænkelse af hastigheden i byen fra 50 til 40 kilometer i timen. Endelig sikrer vi ældre på plejehjem større tryghed med fast personale og gratis psykologhjælp, som der har været stort behov for ovenpå corona”.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) udtaler:

”Venstre sikrede, at det bliver sjovere og lettere at være københavner. Vi sikrer bedre rammer til idrætslivet med en pulje til nye padel- og beachbaner, og med planlægning af halkompleks og svømmehal i Nordhavn, udvidelse af Parken og helårsis i byens skøjtehaller. Borgerne slipper for at kæmpe sig frem i et kaos af parkerede pendlerbiler. En særlig vækstpakke skubber København fremad – også i en grønnere retning. Og så sikrer vi kernevelfærden med mere ledelse i daginstitutionerne, forstærket demens-indsats, og for veteranerne med et endnu mere udbygget sikkerhedsnet.”

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) udtaler:

”Det har været afgørende for mig at sikre, at kultur- og idrætslivet fik et betydeligt løft i budgettet, og det er lykkedes. Kulturen spiller en meget vigtig rolle. Den skaber fællesskaber, inspirerer os og udfordrer os som mennesker. Derfor er jeg også utroligt glad for, at der er afsat midler til en bred vifte af kultur- og idrætsaktiviteter og kulturaktører. Københavnerne kan se frem til et nyt musikhus i den historiske bygning på Vesterbrogade 59, og der er også afsat midler til nye kunstnerpladser på Halmtorvet, til Demokrati Garage, til Maskinhallen på Sundholm og til Hjerterums betydningsfulde indsats for unge kvinder. Jeg glæder mig til, at københavnerne får gavn af de nye aktiviteter”.

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti, udtaler:

Endelig kom København op på niveau med vores nabokommuner, når det drejer sig om flere fritidstilbud til de udviklingshæmmede. Endelig ser det ud til, at køen på børn og unge i sorg næsten får afviklet ventelisten for at komme i behandling. Endelig får vi sat fokus på, at der tages langt mere hensyn til ældre- og gangbesværede, når der foregår bebyggelser, ombygninger eller gadearbejde. Og endelig vil der blive taget hensyn til hjemløses hunde. De skal selvfølgelig også kunne få et sundhedstjek og mulighed for hunde-behandling. Og det er også slut med endeløse tilskud til bandernes opholdssteder. Vi synes faktisk i DF, at der er mange gode ting i det nye budget.

Niko Grünfeld, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, udtaler:

Frie Grønne er for første gang med i en budgetaftale på Københavns Rådhus, hvilket vi er stolte af. Med budgetaftalen tager København væsentlige og konkrete skridt mod en mere solidarisk, antiracistisk og bæredygtig by. Frie Grønne er særligt glade for konkrete CO2-reduktioner og klimahandlinger, puljer til mere biodiversitet og vild natur, et nyt klimasekretariat, nye idrætsfaciliteter og varige midler til udsatte børn og unges deltagelse i kultur-og fritidslivet. Desuden er vi glade for, at der bliver sat penge af til Kampsportens Hus samt undersøgelse af sexisme og krænkende adfærd i Københavns Kommune.

Kåre Traberg Smidt, løsgænger, udtaler:

”Jeg er som løsgænger stolt over at have været med til en stor fælles indsats med Borgerrepræsentationens partier for at sikre det sociale, grønne og kulturelle for det næste år. Som gammel kaptajn på Balkan fik jeg indført støtte til ENGAGE Veteranhjem Kbh, DIF Soldaterprojekt og Dansk Bosnisk Kulturcenters arbejde med PTSD-ramte. Afslutningsvist fik jeg igen presset helårs is i Østerbro Skøjtehal igennem for de næste fire år”.

For yderligere information

Overborgmester Lars Weiss (S), via pressekonsulent Rasmus Meldgaard, 2057 3862

Gruppeformand for Enhedslisten Karina Vestergaard, via pressekretær Jakob Sandorff, 2711 1818

Socialborgmester Mia Nygaard (RV), via pressechef Thomas Søie Hansen, 2052 9786

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF), via kommunikations- og pressechef Pernille Mølgaard Toft, 2277 0050

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), via pressechef Claus Bøggild, 2282 8437

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å), via pressechef Solvejg Schultz-Jakobsen, 3057 4914

Gruppeformand for Dansk Folkeparti Finn Rudaizky, 6010 1034

Niko Grünfeld, Frie Grønne, 2888 9520

Løsgænger Kåre Traberg Smidt, 3111 0200

Kontakt

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V