Budgetaftale 2024

Københavns Kommune har fået nyt budget for 2024. Syv partier tager ansvar for Københavns fremtid i ny budgetaftale.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgår aftale om Københavns Kommunes budget for 2024.

Før sommer indgik partierne en principaftale om budget 2024 og budget 2025 for Københavns Kommune. Principaftalen har dannet rammen for de politiske forhandlinger og indgåelsen af Budget 2024.

Partierne er enige om, at vejen til at løse Københavns mange og store udfordringer er et bredt samarbejde mellem de partier på Københavns Rådhus, som ønsker at tage ansvar og fortsætte udviklingen af byen. Med budget 2024 går partierne i gang med at prioritere 6,3 mia. kr. til mere metro og udbygningen af infrastruktur i København frem mod 2035.

Partierne er enige om, at København skal betyde noget. For københavnerne, for Danmark og for den verden, vi lever i. Derfor skal København fortsat udvikle sig, skabe muligheder for mennesker og være en by, hvor virksomheder vil etablere sig og investere. I København skal hverdagen fungere, velfærden fremtidssikres, og vores byudvikling skal være sund og bæredygtig.

Det er store ambitioner, der både kræver indsatser nu og her og langsigtede beslutninger, som skal leveres, i takt med at flere flytter til København.

I 2024 står Københavns Kommune over for en svær situation med historisk høje og bundne udgifter til at sikre københavnernes velfærd og kernedrift. For partierne har det været afgørende at prioritere de mest udsatte og børnene i København. Med Budget 2024 afsættes historisk mange penge til den kommunale kerneopgave på socialområdet og til store ekstraudgifter på børneområdet. Ligesom partierne fortsætter arbejdet med fastholdelse og rekruttering af kommunens medarbejdere på velfærdsområderne, ikke mindst til byens ældre.

Aftalen udbygger den københavnske infrastruktur på Refshaleøen og Lynetteholm, og den gør København til en endnu bedre cykelby med flere sikre skoleveje, vejkryds og cykelstier.

København skal gå forrest i klimakampen. Partierne sikrer næste skridt i udviklingen af Klimaplan 2035, der skal gøre København klimapositiv og løfter byens ambitioner mod at nedbringe klimaaftrykket gennem CO2-fangst, solceller på kommunens tage og fossilfri energiforsyning.

København skal være mere vild. Med mere end 50 mio. kr. afsat i Budget 2024 leverer partierne på kommunens nye Biodiversitetsstrategi og åbning af åerne. Det er en mere end dobbelt så stor investering biodiversitet sammenlignet med de sidste tre år.

Fællesskaber er med til at skabe dannelse, oplevelser og trivsel for vores børn og unge. Derfor indeholder Budget 2024 et markant fokus på kulturen og byens idrætsfaciliteter. Der er afsat midler til en børnekulturindsats og en kulturpakke på 50 mio. kr. til kunst- og kulturevents. Der afsættes ligeledes 50 mio. til skoletoiletter. Og partierne prioriterer et målrettet arbejde med forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge ved at udvikle en ny københavnsk trivselsstrategi.

Københavns Kommune sænker indkomstskatten med 0,1 procentpoint. SF står uden for denne del af aftalen.

Med Budget 2024 sikrer partierne en ansvarlig udvikling af København. De store og vigtige infrastrukturprojekter peger ind i den næste kommuneplan. Derfor går de syv partier også samlet til forhandlingerne om Kommuneplan 2024.

Parterne siger om aftalen

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S):

“Vi er et bredt flertal af partier på Københavns Rådhus, der samarbejder om Københavns udvikling og tager ansvar for københavnernes hverdag og liv. Flere københavnere har det svært og har brug for fællesskabets hjælp. Derfor har Socialdemokratiet med budgetaftalen prioriteret kernedriften til vores børn og de mest udsatte. En by er altid i bevægelse. Vi investerer, så hverdagen kan fungere i en by, der bliver ved med at vokse. Med mere metro, sikre skoleveje, vildere natur i byen, kultur og idræt. Tak til partierne for samarbejdet. Vi tager ansvar for Københavns fremtid."

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K):

”København skal være Danmarks bedste børneby. Derfor er det glædeligt at vi igen i år prioriterer byens børn og folkeskolen. Vi afsætter 50 mio. til nye skoletoiletter og har fundet penge til bedre trivsel, musik og bevægelse. Og vi sikrer tryghed i maven hos forældre med flere sikre skoleveje for byens mindste. Vi passer også på byens parkeringspladser – og genskaber samtidig yderligere 535 pladser. Der er også to-tre parkeringsanlæg på vej. Der sættes penge af til en ny metrolinje fra Hovedbanegården til Amager med stop på både Islands Brygge, Amagerbrogade og det nordlige Amager. Vi sikrer hjælp til de svageste i samfundet og styrker de organisationer, der løfter de tungeste byrder. For tredje år i træk er skattelettelser ikke noget, vi taler om, men noget, vi gennemfører. Det er vi stolte over. Vi er også stolte over, at København bliver en tryggere by med et ordenskorps. København skal fungere i hverdagen – både bedre, tryggere og mere børnevenlig.”

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF):

”Der ligger svære beslutninger bag årets budgetaftale, for ingen af os ønsker at skære på kernevelfærden. Men når staten sender ekstra regninger for flere 100 mio. kr., så er det virkelig svært at få kommunens husholdningsbudget til at hænge sammen. Derfor er det et stærkt signal, at vi i et stramt budget igen prioriterer fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere. Det er helt nødvendigt og en anerkendelse af de massive udfordringer, vi står med – ikke mindst på ældreområdet. Jeg er også stolt af, at det er lykkedes at prioritere indsatser til både børn, udsatte og ældre, og at der er enighed om at fortsætte kampen mod luftforurening i vores by.”

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV):

”Radikale Venstre er glade for, at der er lykkes at lande en bred budgetaftale, der tager ansvar for Københavns fremtid. Som socialliberale har vores fokus været på kernedrift, og så er det ikke et mål i sig selv, at skattekroner ligger i kommunekassen. Kernevelfærd handler om at tage hånd om den voksende mistrivsel blandt byens børn. Vi er særligt glade for de store indsatser i psykiatrien, tiltag mod spiseforstyrrelser og kortere ventelister på botilbud. Derudover er det et grønt og blåt budget med store investeringer i nye metro- og cykelforbindelser, og hvor vi gør os klar til at åbne Ladegårdsåen. Som kulturborgmester er jeg glad for, at vi nu vil gå i gang med at bygge bedre bro mellem folkeskolen og kulturlivet i København, så alle skolebørn får mulighed for at møde forskellige typer af kultur i løbet af deres skoletid. Vi får samtidig et nyt tilbagevendende kunst- og kulturevent i international verdensklasse, og så er der afsat midler af til et tiltrængt løft af idrætsfaciliteter i hele byen.”

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V):

”Budgetaftalen giver historiske skattelettelser til københavnerne. For andet år i træk sikrer vi med en bred politisk aftale skattelettelser til københavnerne. Dermed er København blandt de kommuner i Danmark med den laveste skat. Med dette års budgetaftale har vi også sikret forligspartiernes opbakning til at sænke skatten yderligere, når vi næste år forhandler budgettet for 2025. Dermed får borgerne lov til at beholde flere af deres egne penge. Det er godt for København, og det er godt for københavnerne.”

Gruppeformand Finn Rudaizky (DF):

”DF er rigtig glad for, at der nu kommer flere ældreaktiviteter på plejehjem, herunder flere musikkoncerter. Det er desuden et stort fremskridt, at der nu også er bevilling til forbedring af handicappedes adgang til bygninger, ramper ved fortove, men ligeledes sikres bedre handicaptilgængelighed til kommunens bygninger. Højt på DF's prioritetsliste har også været støtte til Børn- unge og Sorg, som hjælper sorgramte unge, men også et øget og varigt tilskud til Headspace, som tager sig af psykisk sårbare unge. DF's forslag om endnu en hundegård i byen, denne gang på Vesterbro, samt fortsættelse af sundhedstjek for hjemløse hundeejere, blev også en del af en storbys trivsel og omsorg. Fint vi også får mere fokus på borgere med dobbeltdiagnoser, de mange forvaltningsfejl som går ud over mange borgere, samt får set på, om de enormt store bevillinger til "Sikker By", rent faktisk er tidssvarende og effektive nok. Mere Metro, bl.a. til Brønshøj og hospitalerne, er fortsat en klar DF-strategi og vi støtter naturligvis også nedsættelse af kommuneskatten.”

Ole Birk Olesen (LA):

“København er en by i udvikling, hvor økonomien vokser. Det gør det muligt på samme tid at afholde nye udgifter og igen at sænke kommuneskatten, så vi nu nærmer os, at København har landets laveste kommuneskat. Huslejerne er høje i København, og boligerne er dyre at købe, fordi mange gerne vil bo i en by i fremgang, men så er det glædeligt, at kommunen kan udnytte de stordriftsfordele, som det giver at være Danmarks folkerigeste, til at gøre København til et af de billigste steder at bo, når skatten skal betales.”

Kontakt

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressechef Thomas Søie Hansen på tlf. 20 52 97 86

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K), via pressechef Janni Brixen på tlf. 51 33 68 60

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) via pressetelefon 23 82 80 82

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV) via pressechef Anders Reinholdt Jonssen på tlf. 23 44 83 63

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) på tlf. 30 91 98 00

Gruppeformand Finn Rudaizky (DF) på tlf. 60 10 10 34

Ole Birk Olesen (LA) på tlf. 61 62 51 76

Førstebehandling budget 2024

Andenbehandling budget 2024