Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester

Sundheds- og omsorgsborgmesteren er forperson for Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Billede
Sisse Marie Welling

Socialistisk Folkeparti

Sundheds- og Omsorgsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundhedsmæssige opgaver og sociale opgaver i relation til ældre, blandt andet plejecentre, hjemmepleje, genoptræning og hjælpemidler.

Borgmesterens udgifter

Københavns Kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om hans eller hendes habilitet.

Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Du kan se en udspecificering af de enkelte udgiftsposter og læse mere om, hvad de dækker over på de enkelte sider.

Kontakt

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling

Om personfølsomme oplysninger

Vær opmærksom på, at du skal bruge 'Skriv sikkert til os', hvis du vil sende personfølsomme oplysninger såsom cpr-nummer. 

Pressetelefon (modtager ikke sms)

Pressetelefon (modtager ikke sms)

Rådhuspladsen 1

1550 København V