Jens-Kristian Lütken, beskæftigelses- og integrationsborgmester

Beskæftigelses- og integrationsborgmesteren er forperson for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Venstre

Jeg har som borgmester og forperson for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ansvaret for kommunens opgaver, der vedrører beskæftigelsesindsats, forsørgelsesydelser og tværgående integration.

Det gælder jobsøgning og formidling, opkvalificerende beskæftigelsesindsats, drift af Jobcenter København, indkomstoverførsler (kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, dagpenge m.v.), modtagelse af nye udlændinge og danskuddannelse til voksne udlændinge.

Udvalget har ansvaret for koordination af kommunens tværgående integrationsindsats, samt revision og opfølgning på kommunens samlede integrationspolitik. Jeg har desuden ansvaret for Københavns Erhvervsservice, som hjælper og guider virksomhederne til at få de nødvendige tilladelser, ansøgningsskemaer og bevillinger hos kommunen og øvrige myndigheder.

Borgmesterens udgifter

Københavns Kommune går ind for åbenhed og rene linjer på Københavns Rådhus. En borgmester er en offentlig person, og der må ikke kunne skabes tvivl om hans eller hendes habilitet.Enhver borger skal kunne se, hvordan pengene bliver brugt i Københavns Kommune, og Københavns Kommune ønsker at sikre, at det sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Du kan se en udspecificering af de enkelte udgiftsposter og læse mere om, hvad de dækker over på de enkelte sider.

Pressebilleder af Jens-Kristian Lütken, beskæftigelses- og integrationsborgmester

Kontakt

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet

Beskæftigelses - og integrationsborgmester - Jens-Kristian Lütken

Beskæftigelses - og integrationsborgmester

Jens-Kristian Lütken

Rådhuspladsen 1

1599 København V

Pressetelefon (modtager ikke SMS)

Pressetelefon (modtager ikke SMS)