Lea Friedberg

Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Socialdemokratiet.

Projektleder i Nyt Europa.

Mobil: 31 41 96 74
Mail: Lea_Friedberg@kk.dk 
Post til: Rådhuset, 2. sal. Vær. 4, 1550 København V

Pressefoto

KONTAKT

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V