Bestil nyt pas

Du kan få lavet et nyt pas i Borgerservice, hvis dit gamle pas er udløbet, du har mistet det, eller du skal have pas for første gang.
Start ansøgning til pas
Du logger på med NemID

Vigtigt at vide, når du bestiller nyt pas

Pas til voksne

Du starter med at udfylde ansøgningen til pas og bestille tid i Borgerservice.

Hvis du ikke har NemID, kan du i stedet bestille en tid til Borgerservice og udfylde ansøgningen hos os.

Det skal du tage med i Borgerservice, når du kommer:

 • Dit gamle pas også selvom det er udløbet. Hvis du ikke har dit gamle pas, bliver prisen for dit nye pas fordoblet. Er passet væk, skal vi bede dig om at medbringe enten kørekort, original fødsels-/dåbs-/navne-/personattest eller to andre legitimationskort eller dokumenter, hvor vi kan se dit navn og cpr-nummer.
 • Et gyldigt printet foto. Du kan også få taget et foto i Borgerservice for 130 kroner (2021).

Hvis du er ny dansk statsborger, og du skal have lavet dit første danske pas, vil vi bede dig om at medbringe statsborgerretsbevis.

Hvis du er dansk statsborger uden cpr-nummer, skal vi bede dig om at medbringe dokumentation for dit danske statsborgerskab.

Hvis du er dansk statsborger bosat i Sverige, skal vi bede dig om at medbringe et familie-/personbevis.

Hvis du ikke har mulighed for at medbringe dit gamle pas, fordi det enten er mistet eller ødelagt, så fordobles prisen på det nye pas.
 

Pas til børn

Dit barn kan få et pas, hvis barnet er navngivet eller døbt (læs på borger.dk om navngivning). 

Når du skal have lavet pas til dit barn, starter du med at udfylde ansøgningen til pas og bestille tid i Borgerservice.

Det skal du tage med i Borgerservice, når du kommer:

 • Barnet skal med i Borgerservice uanset alder
 • Hvis barnet har et gammelt pas, skal du medbringe det. Ellers bliver prisen for det nye pas fordoblet. Hvis barnet ikke tidligere har fået lavet pas, eller det gamle pas er væk, kan du medbringe en original dåbs-, navne- eller personattest. Har du attesten digitalt, kan du vise os den på mobiltelefon eller tablet.
 • Et gyldigt pasfoto af barnet (se også 'Krav til foto')
 • Legitimation på forælder (fx sygesikringsbevis, pas eller kørekort)
 • Hvis I har delt forældremyndighed, skal begge forældre underskrive en samtykkeerklæring. I kan enten tage samtykkeerklæringen med til Borgerservice eller underskrive den digitalt på forhånd - se nedenfor.

Sådan giver I samtykke
Sidder I sammen og udfylder ansøgningen og bestiller tid, kan I begge give samtykke der. Ellers vil den anden forælder bagefter få besked via Digital Post om at udfylde samtykkeerklæringen. Du kan også udfylde samtykkeerklæringen her.

Hvis I ikke har NemID eller ikke vil udfylde samtykkeerklæringen digitalt, kan I printe den, udfylde den og medbringe den til Borgerservice.

Hvis barnet har skiftet statsborgerskab
Hvis dit barn har skiftet fra et andet statsborgerskab til dansk og skal have lavet sit første danske pas, vil vi bede dig om at medbringe barnets statsborgerretsbevis.

Hvis barnet ikke har et cpr-nummer
Hvis dit barn er dansk statsborger men ikke har et cpr-nummer, skal du medbringe dokumentation for dansk statsborgerskab samt en personattest eller fødsels-/dåbsattest.

Hvis barnet er bosat i Sverige
Hvis dit barn er dansk statsborger bosat i Sverige, skal vi bede dig om at medbringe et familie-/personbevis. Beviset må maksimalt være en måned gammelt. Når du kommer i Borgerservice, skal vi ringe til Rigspolitiet. Bestil derfor en tid på en hverdag før klokken 14, så vi kan nå at kontakte dem i deres åbningstid.

Priser for pas

Prisen for et nyt pas afhænger af din alder

Hvis du har dit gamle pas og det er intakt

 •  0-11 år: 150 kroner (2021)
 • 12-17 år: 178 kroner (2021)
 • 18 år - folkepensionsalderen: 890 kroner (2021)
 • Personer i folkepensionsalderen: 378 kroner (2021).

Hvis du IKKE har dit gamle pas eller det er ødelagt

 • 0-11 år: 300 kroner (2021)
 • 12-17 år: 356 kroner (2021)
 • 18 år - folkepensionsalderen: 1.780 kroner (2021)
 • Personer i folkepensionsalderen: 756 kroner (2021).

Pris for foto

Det koster 130 kroner (2021) at få taget et pasfoto i Borgerservice. Beløbet bliver lagt oven i prisen for dit pas. Du kan købe et ekstra foto for 20 kroner (2021).

 

Krav til foto

Generelle regler for foto i pas 

Pasfoto i Borgerservice

 • Voksne og større børn kan få taget et pasfoto i Borgerservice
 • Fotoet er digitalt og koster 130 kroner (2021) ud over prisen på passet. Du kan købe et ekstra foto for 20 kroner (2021).

Foto af børn under 5 år

 • Borgerservice anbefaler, at børn under 5 år bliver fotograferet hos en fotograf
 • Borgerservice tager ikke foto af børn under 2 år.
Levering af dit nye pas

Du får normalt dit nye pas tilsendt med posten inden for tre uger efter, at du har bestilt det.

Hvis du ikke kan nå at få lavet nyt pas

Der er tre muligheder for at få et pas i hastetilfælde:

 • Forlængelse af eksisterende pas
 • Midlertidigt pas (nødpas/provisorisk pas)
 • Hastelevering af nyt pas

Forlængelse af eksisterende pas

Hvis dit eller dit barns eksisterende pas er udløbet inden for de sidste tre måneder, eller udløber inden for kort tid, før du skal rejse, kan du få det forlænget én gang med et stempel.

Forlængelsen af passet er gratis og gælder, til du kommer hjem fra din rejse, dog maksimalt i et år.

Vær opmærksom på, at nogle lande ikke accepterer en forlængelse af passet. Du bør selv undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller via dit rejseselskab. Se andre landes pas- og visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Du udfylder ansøgningen og bestiller tid på samme måde, som hvis du skulle have lavet et almindeligt pas. 
Udfyld pasansøgning og bestil tid til Borgerservice

Midlertidigt pas (nødpas/provisorisk pas)

Hvis dit eller dit barns pas er udløbet for mere end tre måneder siden, kan du få et midlertidigt pas.

Det koster det samme som et almindeligt pas, men hvis du bestiller et nyt almindeligt pas samtidig, indgår det midlertidige pas i prisen.

Det midlertidige pas gælder, til du kommer hjem fra din rejse, dog maksimalt i et år.

Vær opmærksom på, at nogle lande ikke accepterer et midlertidigt pas. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller via dit rejseselskab. Se andre landes pas- og visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Du udfylder ansøgningen og bestiller tid på samme måde, som hvis du skulle have lavet et almindeligt pas.
Udfyld pasansøgning og bestil tid til Borgerservice

Hastelevering af nyt pas

Hvis du blot har behov for at få leveret dit eller dit barns pas hurtigere end den almindelige leveringstid, kan du vælge at få hasteleveret passet.

Leveringstiden for hastepas er en uge.

Du udfylder ansøgningen og bestiller tid på samme måde, som hvis du skulle have lavet et almindeligt pas. 
Udfyld pasansøgning og bestil tid til Borgerservice

 

Hvis der er for længe, til du kan få en tid i Københavns Borgerservice, har du også mulighed for at få lavet pas i landets andre kommuner.

Hvis du har mistet dit pas

Mistet i Danmark

Hvis du har mistet dit danske pas i Danmark, skal du møde op i Borgerservice og skrive under på, at du har mistet det. Så efterlyser vi det internationalt.
Hvis dit gamle pas dukker op igen, skal du møde op i Borgerservice med passet, så vi kan afmelde efterlysningen. 

Hvis dit pas er blevet stjålet, skal du melde det til politiet, før du møder op i Borgerservice.

Hvis det er dit barns pas, du har mistet, skal du udfylde Erklæring om bortkommet pas, før du møder op i Borgerservice.

Hvis dit gamle pas er bortkommet eller ødelagt, fordobles prisen på det nye pas.
 

Mistet i udlandet

Har du mistet dit danske pas i udlandet, skal du melde det til politiet i det land, du har mistet det i.

Derefter kan du kontakte den danske ambassade/konsulat, som kan hjælpe dig med et nødpas. Se mere på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvis dit gamle pas er bortkommet eller ødelagt, fordobles prisen på det nye pas.

Kontakt