Tværkommunalt projekt om tryghed for ældre i eget hjem

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har undersøgt hjemmeboende ældres behov for tryghed og afprøvet en række tryghedsskabende løsninger. Erfaringerne fra projekt Tryghed i eget hjem er samlet i et nyt løsningskatalog med 22 løsninger og idéer.

Projektet er et samarbejde med Aalborg og Aarhus kommuner og er støttet af Støttet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen gennem puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Det tværkommunale projekt Tryghed i eget hjem udspringer af et fælles ønske om at imødekomme ældres behov for tryghed med en bred vifte af løsninger. Siden januar 2021 er der arbejdet systematisk med at afdække de ældres tryghedsbehov og afprøve relevante teknologiske, organisatoriske og formidlingsrettede løsninger.

Indledningsvist i projektet blev der lavet en omfattende behovsafdækning, blandt ældre med nødkald, deres pårørende og kommunale medarbejdere.

På baggrund af behovsafdækningen er der udarbejdet et tryghedsværktøj til at understøtte et bedre match mellem den ældres tryghedsbehov og den kommunale indsats.

Tryghedsværktøjet er en af i alt 13 løsninger som er blevet afprøvet og efterfølgende evalueret. De afprøvede løsninger og ideer har både fokus på borgernes egne ressourcer, samt inddragelse af pårørende og øvrigt netværk.

Alle de afprøvede løsninger er samlet i et nyt løsningskatalog sammen med andre idéer og potentialer, som er opstået undervejs i projektet i forbindelse med markedsafdækning, workshops, interviews med ældre og deres pårørende eller afprøvninger med forskellige medarbejdergrupper. Kataloget skal bl.a. give andre kommuner kendskab til et bredere udvalg af muligheder til at imødekomme borgernes tryghedsbehov, end tilfældet er i dag. Løsningerne spænder derfor bredt, lige fra daglige tryghedsopkald til en kort animationsfilm, som skal bidrage til at aftabuisere fald blandt ældre.

Video Url

Kontakt

Josefine Emma Jacobsen

Projektleder