Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Et tilbud til virksomheder i København, der vil gøre sundhed til en naturlig del af virksomhedens strategi, politikker og hverdag.

Tre virksomheder fortæller

En række virksomheder har allerede benyttet sig af vores tilbud. I denne video fortæller tre virksomheder om, hvad de fik ud af samarbejdet.

Video Url

Sådan laver vi et forløb med jer

Vi er et hold af engagerede sundhedskonsulenter fra Københavns Kommune. Vi laver et forløb, hvor vi hjælper jer med at igangsætte en proces, der giver værdi for virksomheden og mening for medarbejderne.

Målet er at gøre sundhedsarbejdet til en naturlig del af virksomhedens strategi, politikker og hverdag.

Virksomheder har forskellige forudsætninger for at arbejde med sundhed. Nogle har aldrig prøvet det før eller er først lige startet. Andre har allerede erfaring med det og er kommet langt. 

  • Vi tilpasser indsatser og aktiviteter til virksomheden
  • Vi understøtter virksomhedens egen indsats
  • Vi forankrer indsatsen hos ledelsen
  • Vi involverer medarbejderne.

Indsatser

Strategisk indsats - til virksomheder med mange erhvervsfaglige og ufaglærte medarbejdere

Hvis I vil skabe varige forandringer, skal der arbejdes strategisk med sundhed og trivsel. Vi hjælper jer med at indarbejde en rutine for, hvordan I kan arbejde vedvarende med sunde rammer på arbejdspladsen, så det bliver en del af jeres ledelses- og virksomhedskultur. 

Røgfri arbejdstid - til alle virksomheder

Generelt i samfundet er der stort fokus på, hvordan man skaber røgfrie miljøer og en røgfri fremtid. Mange virksomheder er interesserede i at følge udviklingen og indføre røgfri arbejdstid. Vi kan hjælpe jer gennem processen.

Netværksmøder

To gange om året inviterer vi til et temamøde om et aktuelt sundhedsemne, hvor der også er mulighed for at videndele og netværke med andre virksomheder.

Interesseret?

Hvis du gerne vil vide mere eller er interesseret i at benytte vores tilbud, kan du skrive til os på sundarbejdsplads@suf.kk.dk. Vi kommer gerne forbi til en uformel snak. Tilbuddet er gratis.

Sund Arbejdsplads

Borups Allé 41

2200 København N