Privatlivspolitik ved optagelse af Teams-møder mellem flere offentlige enheder

Information om behandling af personoplysninger ved optagelse og distribution af online Teams-møder i forbindelse med nationale og tværkommunale projekter.

I forbindelse med deltagelse i online-møder med Center for Digitalisering, Københavns Kommune, skal vi orientere dig om, at vi behandler dine personoplysninger som beskrevet nedenfor.

Hvem er Dataansvarlig

Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning (herefter vi) er dataansvarlig for personoplysninger, som vi anvender som beskrevet nedenfor.

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi optager Teams-mødet og opbevarer det herefter på Københavns Kommunes videoplatform video.kk.dk. Videoen er ”skjult” på platformen, så den ikke kan fremsøges, men kun tilgås via et link, som sendes til kommuner og evt. andre aktører i projektet.

Hvilke personoplysninger behandler vi

Vi behandler de oplysninger om dig, som vises, når du deltager i videomødet: Navn og evt. billede eller video alt efter, hvordan du er logget på mødet.

 

Formålet med behandling af dine personoplysninger

Formålet med optagelserne er information og vidensdeling på tværs af kommuner og andre aktører i projektet.

Dine personoplysninger behandles ikke til andre formål.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen.

Hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger

Vi bevarer oplysningerne i op til 3 år. Alle videoer, der er mere end 2 år gamle, slettes hvert år i december.

Videregivelse af personoplysninger

Vi distribuerer optagelserne via et link sendt til de deltagende kommuner og evt. andre aktører i projektet.

Dine rettigheder

Efter reglerne om persondatabeskyttelse har du ret til at få indsigt i dine personoplysninger, og du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget.

Efter reglerne om persondatabeskyttelse har du også i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig.

Kontaktoplysninger og klagemuligheder

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller tilbagekalde et samtykke givet til os, skal du kontakte sekretær i Center for Digitalisering:

Elisabeth Brøndt

Mail: s13t@kk.dk

Telefon: 2424 8463

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver

Har du mere generelle spørgsmål til Københavns Kommunes anvendelse af persondata, er du velkommen til at kontakte Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver på:

Telefon: 7174 5454 (telefontid tirsdag og torsdag ml. 9-12).

På www.kk.dk/databeskyttelse kan du læse mere om, hvordan du kontakter Databeskyttelsesrådgiveren elektronisk.

Du kan også læse mere om Københavns Kommunes privatlivspolitik på www.kk.dk/privatlivspolitik