Nøglefri hjemmepleje

Københavns kommune har siden 2018 fået installeret elektroniske nøgler hos ca. 2.000 borgere.

Via en nøgle-app på mobiltelefonen kan hjemmeplejen låse borgers dør op uden at bruge en fysisk nøgle. Nøgle-appen er forbundet til en elektronisk motorvrider, der installeres i borgers lås på indersiden af hoveddøren. Den elektroniske motorvrider er ikke synlig udefra. 

Det er kommunens målsætning, at alle borgere med elektronisk lås ved egen hoveddør, også har en elektronisk lås på opgangsdøren og evt. porten. Dette indebærer, at der installeres en chip i dørtelefonanlægget. Chippen i dørtelefonanlægget ved opgangen og evt. porten er ikke synlig.

Mere sikker håndtering af nøgler

Systemet med elektroniske nøgler gør håndteringen af nøgler i Københavns Kommune mere sikker. Modsat en fysisk nøgle er der ikke risiko for, at medarbejderen kan tabe en elektronisk nøgle. Mister en medarbejder sin mobiltelefon, bliver adgangen til de elektroniske nøgler spærret inden for få minutter.

De elektroniske nøgler tilgås via en appløsning, der alene er tilgængeligt på det It-udstyr, der anvendes af det sundhedsfaglige personale i kommunen. Godkendelse til installation

Københavns Kommune informerer og indhenter godkendelse til installation af den elektroniske motorvrider på borgerens hoveddør hos borgeren.

Leverandøren BEKEY søger tilladelse hos boligselskaberne til at montere en chip ved opgangsdøren og evt. ved porten, så medarbejderne ikke skal bruge opgangsnøgler, men kan komme ind i en opgang og herefter tilgå borgernes hjem.

Udgifter afholdes af Københavns Kommune

Kommunen afholder alle udgifterne til både montering af den nye elektroniske motorvrider i borgerens private bolig samt chip ved opgangen og evt. ved port.

Kommune genetablerer også den eksisterende lås, hvis borgeren flytter eller af anden grund ikke har brug for det elektroniske nøglesystem længere.

Der efterlades ikke spor ved genetablering af døren eller dørtelefonanlægget.

Fordele ved nøglefri hjemmepleje

Løsningen giver hjemmeplejen en sporbar, tidsbegrænset og digital nøgle til opgangsdørene.

Det er muligt for boligforeningen at indgå aftaler med andre leverandører, der benytter BEKEYs digitale nøglesystem. Det kan fx være postvirksomheder, reklamebude, avisdistributører, vareudlevering, leverandører af måltidskasser m.fl.

Andre distributører/leverandører får elektronisk adgang til opgangen i overensstemmelse med Bekeys adgangspolitik, hvis boligforeningen indgår aftale med Bekey om montering af Bekeys løsning i opgange og evt. i porte. Du kan orientere dig om Bekeys adgangspolitik og samarbejdspartnere på Bekeys hjemmeside www.bekey.dk.

Fordele for ejendommen

  • Et sikkert, sporbart og digitalt adgangssystem til alle opgangsdøre i ejendommen
  • Mulighed for digital adgang til andre godkendte distributører/leverandører – fx post, vareudbringning m.fl.  – til glæde for øvrige beboere
  • Sikkerhed for, at kun virksomheder med et godkendt ærinde kan komme ind i opgangen
  • Færre problemer med nøgleadministration - der skal ikke udleveres fysiske nøgler - og der vil ikke være mistede nøgler i omløb
  • Færre uønskede ring på dørtelefoner og mindsket risiko for uvedkommende i opgangen.

Fordele for beboerne

  • Let, sikker og tidsbesparende adgang for kommunens hjemmehjælpere
  • Øget tryghed for beboerne, da der ikke er fysiske nøgler i omløb
  • Mulighed for at modtage leveringer fra andre godkendte leverandører – fx af pakker og måltidskasser – uden behov for at udlevere nøgler til leverandører eller for at være hjemme på bestemte tidspunkter
  • Mulighed for nem levering af aviser og post uden forstyrrende opkald på dørtelefonen.

Fakta om BEKEY

Vis alle

Hvordan virker det elektroniske nøglesystem?

Der monteres en motorvrider på indersiden af borgerens hoveddør. Hjemmeplejen kan med en Nøgle-app på deres mobiltelefon og en særlig kode, aktivere låsen og åbne døren.

Forbindelsen mellem låsevrideren og appen på hjemmeplejens telefon foregår via Bluetooth og kræver dermed ikke adgang til internet.

Er systemet sikkert?

Ja, systemet er gennemprøvet og testet bl.a. i Københavns kommune, og det er helt sikkert at bruge.

Det er kun medarbejdere fra kommunens hjemmepleje, der har et ærinde hos en borger, som har adgang via nøgleappen.

Adgangen sker via medarbejderes sikre arbejdstelefon.

En medarbejders adgang til løsningen kan let blokeres af en administrator i kommunen, ligesom en borgers adresse let kan fjernes fra løsningen, så hjemmeplejen ikke længere har adgang via nøgle-appen. Begge dele kan effektueres på få minutter.

Hvordan kan kommunen holde styr på, hvilke medarbejdere/firmaer der har adgang til en given opgang/lejlighed?

Københavns Kommune har ansvaret for, hvilke medarbejdere der gives adgang til borgerens hjem. Kommunen kan ikke give andre end egne medarbejdere adgang til borgernes hjem eller til opgange i ejendomme med den elektroniske nøgle-løsning.

Ved log-in i appen, tjekkes medarbejdernes rettigheder og herefter hentes de rette nøgler ned til medarbejderens telefon. Således har medarbejderen adgang til at låse op hos borgere, der har installeret den elektroniske løsning, og som hører til medarbejderens hjemmepleje-område.

Hvordan sikres det, at medarbejdere eller firmaer får lukket adgangen, når de ikke skal bruge den længere?

Når en medarbejder fra hjemmeplejen logger ind via appen, tjekkes den pågældende medarbejders rettigheder, og medarbejderens retmæssige elektroniske adgange til henholdsvis borgers dør og opgangsdør hentes ned på medarbejderens telefon.

Alle elektroniske nøgler slettes automatisk efter 9 timer, og medarbejderen skal logge ind igen for at få adgang.

Det logges, hvor og hvornår medarbejderen åbner en dør og låser den igen via appen. En administrator i Københavns Kommune kan, hvis der måtte opstå et behov, blokere en medarbejders adgang eller fjerne en borgers adresse fra løsningen. I praksis betyder det fuldgennemsigtighed ift., hvem der gør hvad og hvornår. 

Tager døren skade?

Nej, låseenheden sættes op i de eksisterende skruehuller på indersiden af døren, og den vil også kunne afmonteres, uden at døren tager skade.

Kan man stadig bruge almindelig nøgle til døren?

Ja, det nye låsesystem ændrer ikke i låsens nøglecylinder, derfor kan man fortsat anvende almindelige nøgler til døren. 

Hvem betaler for låsen?

Københavns Kommune betaler for at få rettet den eksisterende lås i borgers hoveddør, så den kan åbnes elektronisk via programmet på mobiltelefonen Kommunen betaler også for at reetablere den nuværende lås, hvis hjemmeplejen ikke længere skal have elektronisk adgang til at åbne døren.

Hvad sker der, hvis medarbejderens mister sin telefon, eller den bliver stjålet?

Hvis medarbejderen mister sin mobiltelefon, vil en administrator spærre adgangen til de elektroniske nøgler fra telefonen inden for få minutter.

Kontakt til leverandør og kommune

Kontakt leverandøren

Kontakt leverandøren

BEKEY A/S

Gladsaxe Møllevej 28

2860 Søborg

Kontakt kommunen

Kontakt kommunen