eTavler

De seneste år har Københavns Kommune været i gang med at udvikle og implementere elektroniske overblikstavler (eTavler) til en række af kommunens arbejdspladser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Hvad er en eTavle?

En eTavle er en elektronisk overblikstavle, der viser forskellige centrale data om borgerne. Formålet med eTavler er at skabe bedre overblik over borgerne for medarbejderne på kommunens arbejdspladser og dermed understøtte den faglige vidensdeling.

De data, der vises på eTavlen, hentes fra dokumentation i omsorgssystemet Cura.

eTavler i København

eTavlerne er implementeret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på de midlertidige døgnophold (MTO), på alle kommunens plejehjem og på udredning- og rehabiliteringscentre (U&R).

Frem mod medio 2022 implementeres eTavlerne også på genoptræningscentrene, i hjemme- og sygeplejen, i Fremtidens Myndighed og på kommunens bydækkende tilbud – fx Center for KOL og Center for Diabetes og Hjertesygdomme.  

Video: eTavlen på midlertidige døgnophold

Video Url

Kontakt for yderligere information om eTavler

Vis alle

For midlertidige døgnophold

Marit Philipsen

Skriv til Marit 

Dorte Christensen

Skriv til Dorte

For plejehjem

Line Marie Schou Jeppesen

Skriv til Line

Katrine Hye-Knudsen

Skriv til Katrine

For Udredning & Rehabilitering

Tina Clemmensen Schaarup

Skriv til Tina

For Genoptræning

Karina Gregersen Jensen

Skriv til Karina

Charlotte Agger Meiner Kam

Skriv til Charlotte

For hjemme- og sygepleje

Birgit Lykke

Skriv til Birgit

Line Marie Schou Jeppesen

Skriv til Line

Ann Britt Holm Modin

Skriv til Ann

For Fremtidens Myndighed

Tina Clemmensen Schaarup

Skriv til Tina

For bydækkende tilbud

Grith Poulstrup da Silva

Skriv til Grith

Katrine Hye-Knudsen

Skriv til Katrine

For data og opsætning

Kristian Foged

Skriv til Kristian

Mads Nyborg

Skriv til Mads

For samlet projektledelse

Emil Sales

Skriv til Emil

Kontakt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

2200 København N

Telefontider

Mandag

08:30 - 15:00

Tirsdag

08:30 - 15:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 15:00

Fredag

08:30 - 14:00