Innovationspartnerskab om biologisk lys til ældre i plejeboliger

Københavns Kommune og Aarhus Kommune har gennemført et innovationspartnerskab med indkøbsoption med konsortiet Belid Lighting & Lyhne Design. Partnerskabet har handlet om udvikling, test og implementering af lamper med biologisk lys til brug på plejehjem.

Innovationspartnerskabet er indgået i januar 2022, og udviklingen af lamperne er forløbet over det følgende år. Der er gennemført parallelle test på plejehjemmene Kastanjehusene i København og Fuglebakken i Aarhus, hvor borgere og medarbejdere har været inddraget tæt i udviklingen sammen med leverandøren.

I innovationspartnerskabet er der udviklet, afprøvet og valideret en produktportefølje, som; kan bruges i alle typer af lokaler på plejehjem, giver biologisk effekt, er brugervenlig, implementerbar samt lever op til de i udbuddet stillede krav til pris. Hermed understøtter produktporteføljen, at borgere og medarbejdere på plejehjem på en simpel, fleksibel og omkostningseffektiv måde optager den rette mængde og type lys på rette tidspunkt, og at forskellige behov imødekommes, hvorved den enkelte styrkes i egen døgnrytme, søvn samt fysisk og psykisk helbred. 

Test af produktporteføljen viser, at borgere og medarbejdere oplever positive ændringer i søvnkvalitet, døgnrytme og trivsel, samt at personalets arbejdsmiljø forbedres. Derudover ses forbedringer i beboers tryghed og aktivitet, samt nedsat forekomst af udadreagerende adfærd og tilsvarende forbedret humør.

Innovationspartnerskabet har en samlet indkøbsoption, som udgør op til 160 mio. kr. over en periode på op til fire år. Følgende otte yderligere kommuner er med i indkøbsoptionen: Ballerup, Gladsaxe, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm, Odense, Vejle og Aalborg.

Lys-teknologien er især henvendt til:

  • borgere med milde og svære døgnrytmeforstyrrelser
  • nattevandrere og borgere som utrygge
  • borgere med nedsat appetit
  • immobile borgere
  • kommunernes medarbejdere.

Kontaktperson

Lene Vad Jensen

Chefkonsulent