Opret en selvejende daginstitution

I en selvejende daginstitution er det bestyrelsen, der er ansvarlig for den daglige drift, og som beslutter, hvilke visioner og værdier, institutionen skal bygge på.

En selvejende institution er en selvstændig enhed, og det er bestyrelsen, der har ansvaret for at drive institutionen økonomisk, pædagogisk og ledelsesmæssigt.

Alle kan ansøge om at åbne en selvejende institution, enten i egen bygning eller i en kommende daginstitution, som kommunen stiller til rådighed.

Hvis du ønsker at oprette en selvejende institution, skal du sende en ansøgning til Københavns Kommune. Du er også velkommen til at kontakte os for mere information om selvejende daginstitutioner.

Spørgsmål og svar om oprettelse af selvejende daginstitutioner

Vis alle

Hvad er en selvejende daginstitution?

At være en selvejende institution betyder, at institutionen drives af en selvstændig bestyrelse, som har ansvaret for institutionen økonomisk, pædagogisk og ledelsesmæssigt. Det er bestyrelsen, der bestemmer hvordan de økonomiske rammer skal udfyldes, hvem der skal ansættes og hvilket værdigrundlag, institutionen skal bygge på.

Den selvejende institution har en driftsoverenskomst med kommunen, dvs. en aftale om hvilke forpligtelser institutionen har og hvilke forpligtelser kommunen har. Kommunen har fx pligt til at finansiere institutionens drift via det kommunale budget, og institutionen har pligt til at leve op til de kommunale krav om pædagogisk kvalitet og økonomisk bæredygtighed.

Det er kommunen, der fastsætter taksten for forældrebetalingen, anviser børn til institutionen og godkender institutionens vedtægter. Københavns Kommune har derudover pligt til at føre tilsyn med institutionen.

I alle selvejende dagtilbud skal der vælges en forældre- eller institutionsbestyrelse med et flertal af forældre. Bestyrelsen skal arbejde inden for de lovgivningsmæssigt fastsatte rammer i Dagtilbudsloven, de kommunalt fastsatte rammer og evt. prioriterede indsatser for dagtilbud samt driftsoverenskomsten.

Den selvejende institution tildeles samme budget som en kommunal institution og skal overholde de samme personalenormeringer. Den selvejende institution er non-profit.

Hvem kan oprette en selvejende institution?

Som udgangspunkt kan alle ansøge om oprette en selvejende daginstitution. Det kan være en gruppe af forældre, en eksisterende institution eller et administrationsselskab.

Det er dog afgørende, at ansøger umiddelbart efter den politiske beslutning kan oprette en bestyrelse, som Københavns Kommune kan indgå en driftsoverenskomst med, og som kan indgå i arbejdet med at opstarte den kommende institution.  

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Af ansøgningen skal fremgå:

  • En overordnet beskrivelse af den kommende institutions pædagogiske vision.
  • En overordnet beskrivelse af den forventede opstartsplan for institutionen.
  • En skriftlig tilkendegivelse fra den kommende klynge eller netværk (hvis relevant).
  • Oplysninger om tilknytning til administrationsselskab (hvis relevant).
  • Bygningstegninger, hvis ansøger henvender sig med egen bygning.

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen i ”Vejledning om oprettelse af en selvejende institution” og ”Vejledning om overgang fra kommunal til selvejende institution”

Hvornår kan du søge?

Hvis du ønsker at overtage en kommende daginstitution, så skal Børne- og Ungdomsforvaltningen modtage din ansøgning senest 12 måneder før denne institution skal tages i brug. På listen over kommende daginstitutioner kan du se, hvornår de nye institutioner forventes at skulle tages i brug.

Hvis du stiller med egen bygning, så kan du indsende en ansøgning, når du vil.

Hvem skal ansøgningen sendes til?

Ansøgningen skal sendes til Børne- og Ungdomsforvaltningen via formularen på denne side under "Kontakt".

Liste over kommende daginstitutioner:

Her kan du se de kommende institutioner, som du kan søge om at åbne en selvejende daginstitution i.

Der er lige nu ingen kommende daginstitutioner som er åbne for ansøgning.

Kontakt

Kontakt om oprettelse af selvejende daginstitutioner

Send din ansøgning om oprettelse af en selvejende daginstitution eller kontakt os med spørgsmål via kontaktformularen.