Gratis workshops mv. til friskoler om medborgerskab

Københavns Kommune tilbyder gratis workshops mv. om medborgerskab for alle københavnske friskoler i 2024. Se de aktuelle undervisningsforløb og find information om booking herunder.

Underviser du på en fri- eller privatskole i København, og kunne du tænke dig et eller flere spændende workshops for din klasse om medborgerskab, fællesskaber, kritisk tækning, online færden og meget mere? Forløbene giver eleverne mulighed for at reflektere via bl.a. dialog, gruppearbejde, øvelser og film.

Herunder kan du se de aktuelle workshops mv., som udbydes gratis til københavnske fri- og privatskoler i 2024.

I oversigten findes beskrivelser af forløbene, klassetrin, varighed og kontakt for booking af workshops mv. Det er altid muligt at kontakte organisationerne, hvis du har nogle spørgsmål til de forskellige workshops.

Sådan booker du en workshop

Du booker forløbene direkte hos den enkelte organisation. Find kontaktinformationer om de enkelte organisationer under hvert forløb herunder.

Har du spørgsmål vedr. rammerne for at benytte tilbuddene, er du velkommen til at kontakte fuldmægtige i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Liv Gudmundsen på mail: Jb7b@kk.dk eller Pernille Haldrup Iversen på mail: rn8v@kk.dk.

Du kan også ringe på tlf.: 4020 7198

Aktuelle tilbud

Vis alle

Indre grænser v/Center for Psykisk Sundhed og Forebyggelse

Forløbet Indre grænser åbner det psykologiske begreb om grænser og støtter eleverne i at kunne udtrykke egne grænser.

Kapacitet til at mærke og sætte grænser er afgørende for at støtte udviklingen af et socialt miljø med respekt og forståelse.

Forløbet tager afsæt i 35 filmklip, hvor unge taler om at have, mærke og udtrykke grænser. Til hver film findes små tekster med arbejdsspørgsmål. Undervisningen består af individuel refleksion, gruppearbejde, samtale i klassen og sparring med underviseren.

Organisation: Center for Psykisk Sundhed og Forebyggelse

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Malthe Beck (contact@aviarchive, tlf. 6022 3378)

Tryghed v/Center for Psykisk Sundhed og Forebyggelse

Vores oplevelse af tryghed er afgørende for, hvor godt vi har det, både i os selv og i vores fællesskaber.

Forløbet støtter eleverne i at undersøge begrebet tryghed. Vi undersøger hvad der sker, når vi føler os utrygge, og hvordan vi kommunikerer om tryghed.
Forløbet består af 8 små film, der støtter eleverne i individuel refleksion, gruppearbejde, samtale i klassen og sparring med underviseren.

Organisation: Center for Psykisk Sundhed og Forebyggelse

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Malthe Beck (contact@aviarchive, tlf. 6022 3378)

Stærke stemmer v/App Blueprint Academy

Stærke stemmer: Opbygning af modstandskraft og medborgerskab i en digital tidsalder er et forløb, designet til at udruste unge med de nødvendige redskaber til at navigere i en kompleks digital og social verden. 

Eleverne vil lære at identificere og analysere online propaganda og manipulation, styrke deres digitale dannelse, og udvikle en forståelse for demokratiske værdier og handlemuligheder. Forløbet integrerer interaktive workshops, rollespil og oplæg.

Organisation: App Blueprint Academy

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 5-6 timer på skolen

Kontakt for booking: Taregh Jasemian (taregh@appblueprintacademy.com, tlf. 3013 1317)

Vores rettigheder v/ Børns Vilkår

Gennem film, dialog og gruppeaktiviteter arbejder vi med, hvordan børn og unge kan bruge deres rettigheder i konkrete situationer, og hvad børn og unge kan gøre for, at de selv og andre børn og unge får respekteret deres rettigheder.

Workshoppen for 4.-6. klasse fokuserer på cases og konkrete situationer om børns ret til fx omsorg, tryghed, privatliv, religionsfrihed, fritidsliv og medbestemmelse.

Workshoppen for 7.-9. klasse fokuserer på, hvordan situationer om begrænsende normer og negativ social kontrol bryder med unges rettigheder. Der tilbydes et opfølgende undervisningsmateriale, som klassen kan bruge til at følge op på besøget.

Organisation: Børns Vilkår

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 1,5 timer på skolen

Kontakt for booking: Lone Smidt ( skole@bornsvilkar.dk, tlf. 2476 2772)

Læs mere her.

Digitale fællesskaber v/ Center for Digital Pædagogik

I digitale fællesskaber med fokus på kritisk tænkning og demokratiske værdier, ser vi på fællesskabernes påvirkning ift. medborgerskab, demokratiske værdier og kritisk tænkning. 

Vi går i dybden med sociale medier og begreber som misinformation, konspirationsteorier og digitale ekkokamre. Det vil styrke elevernes kritiske sans og evne til at forholde sig nuanceret til ny information.

Dette oplæg afholdes kun i uge 20, 38 eller 49. 

Organisation: Center for Digital Pædagogik

Klassetrin: 9. årgang

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Dagbjört Strandberg (dagbjort@cfdp.dk ,tlf. 2393 4609)

 

DET' MIT LIV - ELLER ER DET? v/C:NTACT

Forestillingen DET’ MIT LIV – ELLER ER DET? viser den sociale kontrols mange ansigter med fortællinger fra unge, der har været udsat for negativ social kontrol. Oplev to sider af samme sag, når C:NTACT præsenterer historier om social kontrol – både fra forældre og børn.

Udover muligheden for at booke en forestilling, findes også undervisningsmateriale til lærere og elever med redskaber til at tale om social kontrol.

Organisation: C:NTACT

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 1,5 timer på skolen eller på Edison teatret (Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg C)

Kontakt for booking: Mary Tesfay (mary@contact.dk, tlf. 2631 2051)

Læs mere her.

MEDUSA v/ENIGMA

MEDUSA er et læringsspil om journalistik, mediedækning og kildekritik. Eleverne spiller nyhedsjournalister, der skal dække en konflikt i det fiktive land, Uturgien. Eleverne oplever, hvordan onlinenyheder produceres og får redskaber til at forholde sig kritisk til onlinemedier.

Det understøtter læringsmålene i det tværgående tema It og medier med fokus på elevpositionerne: ´Eleven som kritisk undersøger´, ´analyserende modtager´ og ´målrettet producent´.

Organisation: ENIGMA (Museum for post, tele og kommunikation)

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 4 timer på ENIGMA museum (Øster Allè 3, Kbh Ø)

Kontakt: Mads Dancker Danielsen (mdd@enigma.dk, tlf. 6166 1557)

Hyggeracisme eller krænkelseskultur? v/Jødisk Informationscenter

Lever vi i en krænkelseskultur, hvor vi ikke kan lave sjov med hinanden, eller er vi omringet af en utilsigtet hyggeracisme? Hvor går grænsen og hvem skal sætte den?

På Jødisk Informationscenters workshop undersøges diskrimination og racisme med udgangspunkt i virkelige cases.

Organisation: Jødisk Informationscenter

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen eller besøg i synagogen i Krystalgade

Kontakt: jic@mosaiske.dk

Læs mere og book her.

Gæstelærerbesøg v/ DinTro-MinTro

Gæstelærerne fortæller om jødedom, kristendom og islam og medbringer forskellige effekter, der anvendes i det religiøse liv. Efter gæstelærernes korte oplæg er der dialog, hvor eleverne kan spørge om alt. 

Der fokuseres på et møde med andre synspunkter end elevernes egne, som kan være med til at nedbryde fordomme og udvikle forståelse for andre.

Lærerne har mulighed for at anvende undervisningsmateriale tiI at forberede og efterbehandle besøget.

Organisation: DinTro-MinTro

Klassetrin: Indskoling, mellemtrin og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt: Jonna Dalsgaard (jd@km.dk, tlf.: 2214 2491)

Book en jøde v/Jødisk Informationscenter

Et oplæg kan f.eks. handle om:

  • Hvordan er det at være jøde i Danmark i dag?
  • Den jødike religion
  • At være minoritet i Danmark - medgang og modgang
  • Dansk og/eller jøde - erfaringer med integration og identitet

Organisation: Jødisk Informationscenter

Klassetrin: Mellem og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen eller besøg i synagogen i Krystalgade

Kontakt: jic@mosaiske.dk

Læs mere og book her.

Besøg synagogen i Krystalgade v/Jødisk Informationscenter

Tag din klasse med ind i synagogens majestætiske rum.

Blandt guldbelagte søjler og rustikke træbænke vil vores engagerede omvisere tage jer med “indenfor murene” og give dine elever et indblik i den jødiske religion, kultur og historie.

Organisation: Jødisk Informationscenter

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer i Københavns Synagoge, Krystalgade 12, 1172 København K

Kontakt: jic@mosaiske.dk

Læs mere og book her.

Digital dannelse v/Konsulent Kottpoulsen

Forløbet har fokus på børn og unges rettigheder og trivsel på nettet og sociale medier. Formålet er at styrke elevernes kompetencer, så de bliver i stand til at forholde sig reflekteret, kritisk og handlingsorienteret til det, de møder og selv gør online.

Der bliver stillet skarpt på kritisk tænkning, digital dannelse, fordomme, fjendebilleder, hadtale og deling af billeder. Eleverne får bl.a. indsigt i:

  • Konflikthåndtering
  • Digitale mediers intentioner og adfærdspåvirkning
  • Lovgivningen på område

Organisation: Konsulent Kottpoulsen

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Rasmus Poulsen (rasmus@kottpoulsen.dk, tlf. 2812 9303)

 

Den gode dialog v/ Mind Mover

Den Gode Dialog skal være med til at fremme forståelsen for forskelligheder, respekten for hinandens holdninger og gå et spadestik dybere ind i svære og relevante emner som: Digital dannelse, demokrati og medborgerskab og fordomme og forforståelser.

Dialogen bliver faciliteret af dialogskabere fra Mind Mover, som alle er unge mellem 18-30 år, og alle er uddannet i at anvende forskellige dialogøvelser, der sikrer, at alle deltagere aktiveres og på forskellige måder bliver hørt. Dialogøvelserne er med til at skabe rum for forskelligheder og give de unge en stemme. Målet er at skabe refleksion og udfordre de deltagende unge på deres holdninger.

Organisation: Mind Mover

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 6 timer på skolen

Kontakt for booking: Jamil F. Mehdi (jamil@mindmover.dk, tlf. 2812 9303)

Fra skoletræt til egen chef v/ Jamil.dk

Jamil F. Mehdi tager eleverne med på en medrivende og inspirerende fortælling om sin barske opvækst, og hvordan livet en skelsættende dag tog en positiv drejning. Foredraget bringer flere temaer i spil og omhandler bl.a., hvordan problemer på hjemmefronten påvirkede hans koncentration i skolen, så han gik fra at være klassens stille dreng til at være på kanten af loven. Jamil har gennem sin opvækst mærket angst, stress, lavt selvværd og selvtillid på egen krop.

Formålet med foredraget er at inspirere unge til at turde tro mere på sig selv, samt komme med nogle konkrete bud på, hvordan man tackler udfordringer såsom angst, skoletræthed og lavt selvværd. Derudover motiverer foredraget eleverne til at reflektere over eget liv og blive bevidste om egne styrker.

Organisation: Jamil.dk

Klassetrin: Udskoling og specialklasser

Varighed og sted: 1,5 timer på skolen

Kontakt for booking: Jamil Farah Mehdi (kontakt@jamil.dk, tlf.  5183 8555)

Kampen mellem diktatur og demokrati v/ Journalist Rasmus Bøgeskov Larsen

Forløbet giver eleverne en forståelse af, hvordan unges hverdag er anderledes i et diktatur end i et demokrati. Hvordan et autoritært regime præger de unges skoler, deres fritidsliv og deres drømme for fremtiden. Og forløbet giver eleverne indsigt i, hvordan de unge forsøger at skabe forandring i deres samfund, og hvorfor det er så vanskeligt at få væltet en diktator.

Undervejs i forløbet vil eleverne møde unge der fortæller, hvordan diktatur påvirker deres liv, og hvorfor de er villige til at ofre liv og lemmer for at opnå demokrati. Eleverne vil skulle forholde sig til, hvilke valg de selv ville træffe, hvis de stod i den samme situation.

Organisation: Journalist Rasmus Bøgeskov Larsen

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 3 timer på skolen

Kontakt for booking: Rasmus Bøgeskov Larsen (boegeskov@gmail.com)

Migranternes mange ansigter v/ Journalist Rasmus Bøgeskov Larsen

I dette undervisningsforløb lader de eleverne komme tæt på nogle af de personlige skæbner, som de har mødt, og udfordrer eleverne til at sætte sig i migranternes sted.

Gennem forløbet får eleverne en forståelse af de forskellige typer af migration, og hvordan menneskesmugling opstår. De får en bedre forståelse af de dilemmaer, som migration skaber for Europa og Danmark, og hvorfor migrationen fortsætter, selv når regeringer forsøger at bremse den.

Organisation: Journalist Rasmus Bøgeskov Larsen

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 3 timer på skolen

Kontakt for booking: Rasmus Bøgeskov Larsen (boegeskov@gmail.com)

Stå fast v/ Talte Tanker

Mazens foredrag STÅ FAST er en personlig og inspirerende fortælling, der handler om at følge sine drømme. Han tager eleverne med på en rejse igennem opvæksten i Beirut under borgerkrigen, over den første danskundervisning i et asylcenter, og valget han tog i et ungdomsfængsel om at ændre sit liv og stå fast ved beslutningen.

Eleverne får indblik i de muligheder, de har for at forfølge deres drømme i et demokrati, sætte ord på deres tanker og holdninger samt udtrykke sig via en kreativ proces. Formålet med foredraget er at styrke elevernes refleksionsevne og styrke deres tro på deres drømme.

Organisation: Talte Tanker v/ Mazen Ismail

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 1 time på skolen

Kontakt for booking: Mazen Ismail (mazen@taltetanker.dk, tlf. 2570 3366)

Om at være dansk muslim v/TZH Consulting

Tarek Husseins foredrag tager afsæt i hans bog ”Det sorte skæg – om at være dansk muslim”, og gennem sin personlige historie viser han eleverne, at der ikke er et modsætningsforhold mellem at være dansk, muslim og demokrat på samme tid.

Tarek bruger sine egne erfaringer med diskrimination til at sætte ord på de frustrationer, som de unge kan opleve. Eleverne får også konkrete værktøjer til at forebygge modborgskab ved at kanalisere eventuelle frustrationer og vrede til reel handling, hvis de måtte opleve diskrimination.

Organisation: TZH Consulting (Tarek Hussein)

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Tarek Hussein (kontakt@tarek.dk, tlf. 2819 8778)

Rap-workshop Medborgerskab & Meninger v/ Rapolitics

Workshoppen har til formål at øge demokratisk bevidstgørelse blandt unge. Den gør elever skarpere på, hvad det vil sige at være en god samfundsborger, hvordan man kan omdanne sine meninger til handling, og hvordan man kan bruge sin stemme til at ændre samfundet.

Deltagerne bliver undervist i rytme, rim og sprog, og får værktøjerne til at skrive og fremføre deres egen rap. Deres tankeprocesser og meninger bliver omdannet til en rap tekst, hvor eleverne formidler deres forestilling af, hvordan den gode samfundsborger ser ud, hvordan vi skal være overfor hinanden, hvilke rettigheder vi har og bør have, samt hvordan vi som borgere i Danmark kan bidrage til samfundet.

Organisation: Rapolitics

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 5 timer på skolen

Kontakt for booking: Manus Bell (manus@rapolitics.org, tlf.  2883 3951)

Medborgerskab v/ Salaam Film & Dialog

Workshoppen forløber over 3 moduler og udvikler elevernes forståelse og engagement for demokrati og medborgerskab. Deres kritiske sans understøttes og deres nysgerrighed og empati i forhold til globale tematikker og andre kulturer skærpes. Det sker i en kombination af filmvisninger, dialog og øvelser, som er faciliteret af vores oplægsholdere.

I 1. modul beskæftiger sig med demokratisk deltagelse og god SoMe opførsel. Hvad er gode og dårlige fællesskaber? Vi taler om vigtigheden af kritisk tænkning samt hvad grooming og radikalisering betyder.

I 2. modul ser eleverne film, som er tilpasset alderstrinnet.

I 3. modul bruger eleverne deres erfaringer om fællesskaber og rollefordeling i et lille film- eller teaterprojekt.

Organisation: Salaam Film & Dialog

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 6 timer på skolen

Kontakt for booking: Lisbeth Lyngse ( lisbeth@salaam.dk, tlf. 2624 8065)

 

Få gang i snakken v/Center for Digital Pædagogik

”Få gang i snakken” er et dilemmaspil om at færdes online til børn og unge.

Propaganda, fake news og konspirationsteorier foregår i stigende grad via de sociale medier og på spillesider, hvor de unge færdes.  Børn og unge kan have brug for hjælp til at tale om svære tematikker, som de møder i deres onlineliv. Det kan fx være, de møder hadefulde chatbeskeder fra en fremmed i et onlinespil eller inviteres over på en anden medieplatform, hvor de møder indhold, de finder stødende.   

Online dilemmaspillet faciliteres for klassen med fokus på opbygning af digitale kompetencer. Spillet er udviklet i samarbejde med Center for Digital Pædagogik. Med spillet øges elevernes digitale kendskab, dannelse og robusthed, og den enkelte elevs og klassens digitale trivsel styrkes. To medarbejdere fra kommunen vil sammen med klasselæreren stå for at facilitering og evaluering af spillet. 

Organisation: Center for Digital Pædagogik

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 45 min (kan tilpasses efter behov) på skolen

Kontakt for booking: Pernille Iversen (Rn8v@kk.dk, tlf. 4020 7198) eller

Liv Gudmundsen (jb7b@kk.dk, tlf. 4020 7198)

"Man hører så meget, men hvad skal man tro?" v/Rygtepatruljen

Rygtepatruljens workshop oplyser og starter samtaler med elever om konspirationsteorier, rygter og misinformation. Sammen med de unge undersøger de nysgerrigt og fordomsfrit alt fra personlige hverdagsrygter til de helt store konspirationsteorier.

Gennem workshoppen får eleverne værktøjer til at forstå og håndtere misinformation både online og offline. Derudover arbejdes der med dialogredskaber, som hjælper eleverne til at afmontere de polariserende elementer i rygter og konspirationsteorier og i stedet belyse dem åbent og nysgerrigt i demokratiske dialoger. 

Stort set alle elever kender til rygter og konspirationsteorier. Derfor tager Rygtepatruljen altid udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og viden, så workshoppen tilpasses klassens specifikke behov.

Organisation: Rygtepatruljen

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 45 min (kan tilpasses efter behov) på skolen

Kontakt for booking: ingrid@finn-norgaard.com