Gratis workshops mv. til friskoler om medborgerskab

Københavns Kommune tilbyder gratis workshops mv. om medborgerskab for alle københavnske friskoler i 2023. Se de aktuelle undervisningsforløb og find information om booking herunder.

Underviser du på en friskole, og kunne du tænke dig et eller flere spændende workshops for din klasse om medborgerskab, fællesskaber, kritisk tækning, online færden og meget mere? Forløbene giver eleverne mulighed for at reflektere via bl.a. dialog, gruppearbejde, øvelser og film.

Herunder kan du se de aktuelle workshops mv., som udbydes gratis til københavnske friskoler i resten af 2023.

I oversigten findes beskrivelser af forløbene, klassetrin, varighed og kontakt for booking af workshops mv. Det er altid muligt at kontakte organisationerne, hvis du har nogle spørgsmål til de forskellige workshops.

Sådan booker du en workshop

Du booker forløbene direkte hos den enkelte organisation. Find kontaktinformationer om de enkelte organisationer under hvert forløb herunder.

Har du spørgsmål vedr. rammerne for at benytte tilbuddene, er du velkommen til at kontakte fuldmægtige i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Liv Gudmundsen på mail: Jb7b@kk.dk eller Pernille Haldrup Iversen på mail: rn8v@kk.dk.

Du kan også ringe på tlf.: 4020 7198

Aktuelle tilbud

Vis alle

Indre grænser v/Center for Psykisk Sundhed og Forebyggelse

Forløbet Indre grænser åbner det psykologiske begreb om grænser og støtter eleverne i at kunne udtrykke egne grænser.
Kapacitet til at mærke og sætte grænser er afgørende for at støtte udviklingen af et socialt miljø med respekt og forståelse.

Forløbet tager afsæt i 35 filmklip, hvor unge taler om at have, mærke og udtrykke grænser. Til hver film findes små tekster med arbejdsspørgsmål. Undervisningen består af individuel refleksion, gruppearbejde, samtale i klassen og sparring med underviseren.

Organisation: Center for Psykisk Sundhed og Forebyggelse

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Malthe Beck (contact@aviarchive, tlf. 6022 3378)

Tryghed v/Center for Psykisk Sundhed og Forebyggelse

Vores oplevelse af tryghed er afgørende for, hvor godt vi har det, både i os selv og i vores fællesskaber.

Forløbet støtter eleverne i at undersøge begrebet tryghed. Vi undersøger hvad der sker, når vi føler os utrygge, og hvordan vi kommunikerer om tryghed.
Forløbet består af 8 små film, der støtter eleverne i individuel refleksion, gruppearbejde, samtale i klassen og sparring med underviseren.

Organisation: Center for Psykisk Sundhed og Forebyggelse

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Malthe Beck (contact@aviarchive, tlf. 6022 3378)

Behovets udtryk v/Center for Psykisk Sundhed og Forebyggelse

Gennem elevernes dialoger om behov skaber vi en fælles forståelse og et fælles sprog for, hvordan vi mærker og udtrykker vores behov.

Forløbet støtter fællesskaber, hvor der er plads til at udtrykke, hvad man hver især har brug for, og med forståelse for, hvorfor det giver mening at lytte til hinanden på trods af forskelligheder.
Forløbet består af 42 små film, der støtter eleverne i individuel refleksion, gruppearbejde, samtale i klassen og sparring med underviseren.

Organisation: Center for Psykisk Sundhed og Forebyggelse

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Malthe Beck (contact@aviarchive, tlf. 6022 3378)

Vores rettigheder v/ Børns Vilkår

Gennem film, dialog og gruppeaktiviteter arbejder vi med, hvordan børn og unge kan bruge deres rettigheder i konkrete situationer, og hvad børn og unge kan gøre for, at de selv og andre børn og unge får respekteret deres rettigheder.

Workshoppen for 4.-6. klasse fokuserer på cases og konkrete situationer om børns ret til fx omsorg, tryghed, privatliv, religionsfrihed, fritidsliv og medbestemmelse.

Workshoppen for 7.-9. klasse fokuserer på, hvordan situationer om begrænsende normer og negativ social kontrol bryder med unges rettigheder. Der tilbydes et opfølgende undervisningsmateriale, som klassen kan bruge til at følge op på besøget.

Organisation: Børns Vilkår

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Lone Smidt ( skole@bornsvilkar.dk, tlf. 2476 2772)

Læs mere her.

HØR MIG! v/C:NTACT

HØR MIG! er en dialogforestilling, hvor unge fortæller deres personlige historier om at have levet på kanten af samfundet. Forestillingen giver stemme til udsatte unge og en øget forståelse for dem og deres valg, der på forskelligvis har ledt til et ungdomsliv med negative kærlighedsrelationer, kriminelle fællesskaber, religiøse grupperinger og psykisk sårbarhed. Det er også fortællinger om resiliens, at rejse sig igen og have mod til at nedbryde fordomme.

Fortællingerne munder ud i en Q&A, som inddrager elever og fortællere i dialog, hvor der er plads til refleksion, undring, spørgsmål og svar.

Organisation: C:NTACT

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 1,5 timer på skolen eller på Edison teatret (Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg C)

Kontakt for booking: Mary Tesfay (mary@contact.dk, tlf. 2631 2051)

Læs mere her.

DET' MIT LIV - ELLER ER DET? v/C:NTACT

Forestillingen DET’ MIT LIV – ELLER ER DET? viser den sociale kontrols mange ansigter med fortællinger fra unge, der har været udsat for negativ social kontrol. Oplev to sider af samme sag, når C:NTACT præsenterer historier om social kontrol – både fra forældre og børn.

Udover muligheden for at booke en forestilling, findes også undervisningsmateriale til lærere og elever med redskaber til at tale om social kontrol.

Organisation: C:NTACT

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 1,5 timer på skolen eller på Edison teatret (Edisonsvej 10, 1856 Frederiksberg C)

Kontakt for booking: Mary Tesfay (mary@contact.dk, tlf. 2631 2051)

Læs mere her.

MEDUSA v/ENIGMA

MEDUSA er et læringsspil om journalistik, mediedækning og kildekritik. Eleverne spiller nyhedsjournalister, der skal dække en konflikt i det fiktive land, Uturgien. Eleverne oplever, hvordan onlinenyheder produceres og får redskaber til at forholde sig kritisk til onlinemedier.

Det understøtter læringsmålene i det tværgående tema It og medier med fokus på elevpositionerne: ´Eleven som kritisk undersøger´, ´analyserende modtager´ og ´målrettet producent´.

Organisation: ENIGMA (Museum for post, tele og kommunikation)

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 4 timer på ENIGMA museum (Øster Allè 3, Kbh Ø)

Kontakt: Mads Dancker Danielsen (mdd@enigma.dk, tlf. 6166 1557)

Hyggeracisme eller krænkelseskultur? v/Jødisk Informationscenter

Lever vi i en krænkelseskultur, hvor vi ikke kan lave sjov med hinanden, eller er vi omringet af en utilsigtet hyggeracisme? Hvor går grænsen og hvem skal sætte den?

På Jødisk Informationscenters workshop undersøges diskrimination og racisme med udgangspunkt i virkelige cases.

Organisation: Jødisk Informationscenter

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen eller besøg i synagogen i Krystalgade

Kontakt: jic@mosaiske.dk

Læs mere og book her.

Lad fordomme være fortid v/Jødisk Informationscenter

Antisemitismen er flere steder stigende i Europa. Hærværk på jødiske gravpladser, tilråb og chikane er eksempler på den diskrimination, jøder oplever.

Workshoppen tager udgangspunkt i to små film, som sætter fokus på diskriminationen af jøder i et nutidigt hverdagsperspektiv.

Organisation: Jødisk Informationscenter

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen eller besøg i Synagogen i Krystalgade

Kontakt: jic@mosaiske.dk

Læs mere og book her.

Book en jøde v/Jødisk Informationscenter

Book en jøde til at komme ud på din skole og fortælle og svare på spørgsmål – og måske udfordre fordomme? Et oplæg kan f.eks. handle om:

  • Hvordan er det at være jøde i Danmark i dag?
  • At være minoritet i Danmark - medgang og modgang
  • Dansk og/eller jøde - erfaringer med integration og identitet

Organisation: Jødisk Informationscenter

Klassetrin: Mellem og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen eller besøg i synagogen i Krystalgade

Kontakt: jic@mosaiske.dk

Læs mere og book her.

Besøg synagogen i Krystalgade v/Jødisk Informationscenter

Tag din klasse med ind i synagogens majestætiske rum.

Blandt guldbelagte søjler og rustikke træbænke vil vores engagerede omvisere tage jer med “indenfor murene” og give dine elever et indblik i den jødiske religion, kultur og historie.

Organisation: Jødisk Informationscenter

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer i Københavns Synagoge, Krystalgade 12, 1172 København K

Kontakt: jic@mosaiske.dk

Læs mere og book her.

Digital dannelse v/Konsulent Kottpoulsen

Forløbet har fokus på børn og unges rettigheder og trivsel på nettet og sociale medier. Formålet er at styrke elevernes kompetencer, så de bliver i stand til at forholde sig reflekteret, kritisk og handlingsorienteret til det, de møder og selv gør online.

Der bliver stillet skarpt på kritisk tænkning, digital dannelse, fordomme, fjendebilleder, hadtale og deling af billeder. Eleverne får bl.a. indsigt i:

  • Konflikthåndtering
  • Digitale mediers intentioner og adfærdspåvirkning
  • Lovgivningen på område

Organisation: Konsulent Kottpoulsen

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Rasmus Poulsen (rasmus@kottpoulsen.dk, tlf. 2812 9303)

 

Den gode dialog v/ Mind Mover

Den Gode Dialog skal være med til at fremme forståelsen for forskelligheder, respekten for hinandens holdninger og gå et spadestik dybere ind i svære og relevante emner som: Digital dannelse, demokrati og medborgerskab og fordomme og forforståelser.

Dialogen bliver faciliteret af dialogskabere fra Mind Mover, som alle er unge mellem 18-30 år, og alle er uddannet i at anvende forskellige dialogøvelser, der sikrer, at alle deltagere aktiveres og på forskellige måder bliver hørt. Dialogøvelserne er med til at skabe rum for forskelligheder og give de unge en stemme. Målet er at skabe refleksion og udfordre de deltagende unge på deres holdninger.

Organisation: Mind Mover

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Jamil F. Mehdi (jamil@mindmover.dk, tlf. 2812 9303)

MINO Outreach v/Mino Ung Kbh./Mino Danmark

Mino Outreach er et dialogbaseret undervisningstilbud, der har til formål at øge elevernes forståelse af minoritetsetniske danskeres perspektiver og hverdagsdilemmaer.
Gennem refleksion og dialog med elever (og lærer) får eleverne værktøjer til, hvordan vi bedre kan forstå hinanden, ligegyldigt om man er majoritetsdansker eller minoritetsdansker.

Undervisningen bruger eksempler fra hverdagssituationer, og der benyttes video- og billedmateriale.

Organisation: Mino Ung Kbh./Mino Danmark

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Salwa Barow (salwa-barow@hotmail.com, tlf. 7133 1092)

Sabaah Outreach v/ Sabaah

Som dobbeltminoriteter er målgruppen af minoritetsetniske LGBT+ personer særligt udsat i forhold til oplevelser med både æresrelaterede konflikter, racisme samt trans-, homo- og bifobi. Outreach tager metodisk afsæt i normkritisk pædagogik og didaktik. Overordnet dækker det over en tilgang til læring, som: 

1) Sætter fokus på strukturer over individer i spørgsmål om stigmatisering
2) Forudsætter aktiv inddragelse af dem, der bliver undervist
3) Tilbyder værktøjer til at spørge ind til sociale normer.

Organisation: Sabaah

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: David Spence (david@mino.dk, tlf.2814 2958) 

 

Stå fast v/ Talte Tanker (UDSOLGT)

(UDSOLGT)

Mazens foredrag STÅ FAST er en personlig og inspirerende fortælling, der handler om at følge sine drømme. Han tager eleverne med på en rejse igennem opvæksten i Beirut under borgerkrigen, over den første danskundervisning i et asylcenter, og valget han tog i et ungdomsfængsel om at ændre sit liv og stå fast ved beslutningen.

Eleverne får indblik i de muligheder, de har for at forfølge deres drømme i et demokrati, sætte ord på deres tanker og holdninger samt udtrykke sig via en kreativ proces. Formålet med foredraget er at styrke elevernes refleksionsevne og styrke deres tro på deres drømme.

Organisation: Talte Tanker v/ Mazen Ismail

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 1 time på skolen

Kontakt for booking: Mazen Ismail (mazen@taltetanker.dk, tlf. 2570 3366)

Find dit kompas v/ Talte Tanker (UDSOLGT)

(UDSOLGT)

Forløbet søger at styrke unge menneskers dannelse, vision og selvforståelse. Eleverne får redskaber til at finde deres indre kompas og et nyt perspektiv på deres nuværende ståsted i livet. 

Formålet er at styrke elevernes dannelse og ruste dem til at komme i kontakt med deres indre kompas. Det skal hjælpe dem med at træffe de rigtige valg for deres fremtid. At være i takt med det indre kompas er med til at inspirere eleverne til en bedre selvforståelse og give dem en klar vision af, hvem de ønsker at være i skolen, på arbejdspladsen og i livet.

Organisation: Talte Tanker, v/ Mazen Ismail

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 1 time på skolen

Kontakt for booking: Mazen Ismail (mazen@taltetanker.dk, tlf. 2570 3366)

Om at være dansk muslim v/TZH Consulting (UDSOLGT)

(UDSOLGT)

Tarek Husseins foredrag tager afsæt i hans bog ”Det sorte skæg – om at være dansk muslim”, og gennem sin personlige historie viser han eleverne, at der ikke er et modsætningsforhold mellem at være dansk, muslim og demokrat på samme tid.

Tarek bruger sine egne erfaringer med diskrimination til at sætte ord på de frustrationer, som de unge kan opleve. Eleverne får også konkrete værktøjer til at forebygge modborgskab ved at kanalisere eventuelle frustrationer og vrede til reel handling, hvis de måtte opleve diskrimination.

Organisation: TZH Consulting (Tarek Hussein)

Klassetrin: Mellem- og udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Tarek Hussein (kontakt@tarek.dk, tlf. 2819 8778)

Sæt dagsordenen v/TZH Consulting

Med afsæt i Tareks Husseins egne oplevelser som aktivist, tager han eleverne med på en personlig rejse og gennemgår de forskellige måder, hvorpå man kan være med til at sætte dagsordenen.

Aktiviteten har til formål at give eleverne værktøjer og motivation til at handle, når de føler afmagt over lokale og globale udfordringer og temaer. De unge får midlerne og den rette ”empowerment” til at handle på en konstruktiv og positiv måde - uanset om deres frustration omhandler klimaangst, psykisk sårbarhed, global fattigdom, krig eller andet.

Organisation: TZH Consulting

Klassetrin: Udskoling

Varighed og sted: 2 timer på skolen

Kontakt for booking: Tarek Hussein (kontakt@tarek.dk, tlf. 2819 8778)