Datapakker til lokaludvalgene 2022

Datapakker til lokaludvalgene 2022 er en ny og opdateret
nøgletalsrapport om Københavns 12 lokaludvalgsområder.

Datapakkerne udarbejdes af Økonomiforvaltningen hvert fjerde år i forbindelse med, at der konstitueres nye lokaludvalg. Nøgletallene udgør fakta, som kan danne baggrund for lokaludvalgets mål, strategier og øvrige politiske beslutninger.

Nøgletallene omhandler bl.a. befolkningsudvikling, socioøkonomi, social udsathed, helbred, erhverv og beskæftigelse, byudvikling og trafik samt skole og fritidsliv. I de enkelte rapporter sammenlignes et lokaludvalgsområde med resten af København og med de øvrige 11 lokaludvalgsområder.

Det Tværgående Analysekontor og Klimaenheden

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Husk at du aldrig må sende følsomme oplysninger som f.eks. personnummer til denne mail