Kommunikationsmedarbejdere

Se antal kommunikationsmedarbejdere i Københavns Kommune.

Her kan du finde en oversigt over, hvor mange kommunikationsmedarbejdere der arbejder i Københavns Kommune pr. 1. marts. Tallene bliver opdateret én gang årligt. 

Antal kommunikationsmedarbejdere i Københavns Kommune

Vis alle

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Pressearbejde: 4,0

Intern kommunikation og ekstern kommunikation: 3,8 plus 2 studenter á 15 t/u

I alt: 7,8 (plus 2 studenter á 15 t/u)

(Tallene er fra oktober 2023)

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Web, intra og hjælp til øvrig digital tilstedeværelse, kommunikationsbistand til ledere og i projekter mv., samt pressearbejde.

I alt: 12, inkl. to studenter 

(Tallene er fra april 2024)

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Pressearbejde og taler: 2

Borgerkommunikation, valg, turisme, internationalisering, international.kk.dk, ihcph.kk.dk, icdays.kk.dk, visitorservice.kk.dk, kk.dk og vielse: 2,5 

Ekstern kommunikation: KK-kampagner, organisering og eksekvering af fælles KFF kampagner, data/effekt, kommunikationsstrategier og rådgivning på tværs af bydele, udvikling og drift af Brugbyen.nu, infoskærme, web samt SoMe i kulturhuse, idrætsanlæg og biblioteker: 9,1

Intern kommunikation: Drift og udvikling af intra: 1,5

I alt: 15,1

Derudover 10,6 årsværk, der sørger for den lokale borgerrettede kommunikation vedr. kulturhuse, biblioteker og idrætsanlægs kultur- og fritidstilbud samt aktiviteter fra tre museer (Københavns Museum, Nikolaj Kunsthal og Thorvaldsens Museum).

(opdateret oktober 2023)

Socialforvaltningen

Intern og ekstern kommunikation, web og SoMe: 7,5 årsværk

5 kommunikationsrådgivere
1 digital kommunikationsrådgiver
1 kommunikationschef

Pressearbejde: 3,4 årsværk

1 presseansvarlig
2 pressekonsulenter
1 student

I alt: 10,9 årsværk*

*Plus 2,5 decentrale årsværk fordelt på tre medarbejdere i borgercentrene:

1 centerkonsulent
2 kommunikationskonsulenter

(Tallene er fra november 2023)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Intern og ekstern kommunikation: 6,8

Pressearbejde: 2,0

Web og intranet: 3,0*

Sociale medier: 1,0

Ledelse: 1,0

I alt: 12,8 årsværk

*Heraf 1 projektansættelse, som udløber januar 2024.

(Tallene er fra november 2023)

Teknik- og Miljøforvaltningen

Ekstern og intern kommunikation - 13,9

Omfatter information til københavnerne om fx anlægsprojekter, mobilitet, sortering og genbrug, renhold, bemandede legepladser eller om nye tiltag. Kommunikation via sociale kanaler understøtter service og dialog med københavnerne. Intern kommunikation og strategiunderstøttelse, herunder projektkommunikation, fx intranet, interne nyheder og kommunikationsrådgivning.

Web og intra - 3,8

Omfatter drift og udvikling af kk.dk for at sikre information og kontakt for borgere og virksomheder, samt understøtte digital selvbetjening, brugerrejser mm.

Pressearbejde - 6* (Rådhussekretariatet)

Omfatter fx pressemeddelelser om TMU-beslutninger og forvaltningens arbejde, kontakt til journalister, beredskaber og medieovervågning/-analyser for at sikre høj grad af gennemsigtighed i og forståelse for TMF's arbejde.

*) I alt omfatter 6 årsværk (5 pressekonsulenter samt én projektansat) Pressekonsulenterne er ikke en del af forvaltningens centrale kommunikationsafdeling men er ansat i forvaltningens Rådhussekretariat. 

Grafikere - 4,5

Omfatter udvikling og produktion af digitale og trykte grafiske og visuelle koncepter, løsninger og produktioner, fx flyers, skilte, labels, indholdselementer på websider og i rapporter mv. Herunder tilgængeliggørelse af materialer til borgere med handicap.

Øvrige - 5,5

TMF har også i varierende grad ansat praktikanter samt ansatte i løntilskud,
virksomhedspraktik og fleksjobbere samt løbende projektansættelser
på presse- og kommunikationsområdet. 

5 årsværk projektansatte og 0,5 årsværk ansat på flexjob.

I alt: 32,7

(Tallene er fra oktober 2023)

Økonomiforvaltningen

Intern kommunikation
Fx tværgående bruger- og projektkommunikation til alle forvaltninger om fx it-systemer og personaleforhold, kommunikationsopgaver i de fire tværgående KK koncernenheder (Koncern IT, Koncernservice, Københavns Ejendomme og Indkøb og Byggeri København) samt intern kommunikation i Økonomiforvaltningen:
4,5

Ekstern kommunikation
Fx borgermøder, kampagner, kommunikation om budgetter, kommuneplaner, større byudviklings- og anlægsprojekter samt sikker by m.m.:
4,0

Web og intranet
Drift og udvikling af Økonomiforvaltningens sider på kk.dk samt på intranet:
1,0 

Pressearbejde
Fx pressemeddelelser, håndtering af presse- og SoMehenvendelser, kontakt til journalister, kommunikation af BR-beslutninger, presseklip, medieovervågning m.m.
5,5

Øvrige
To studentermedhjælpere. Der er desuden 6,0 årsværk i kommunens lokaludvalg, der alene arbejder med kommunikationsopgaver.

I alt 21,00*

*Derudover en medarbejder i flexjob, og to praktikanter.

(Tallene er fra oktober 2023)

Tværgående kommunikationsfunktioner

KK Sociale medier

Communitymanagement, annoncer, evaluering, statistik mv. på KK's sociale medier (tilknyttet ØKF)

2,0 

KKDesign

KK inhouse designenhed. (tilknyttet ØKF)

Grafik, design, publikationer, motion graphic mv., grafikere, designere, en teamleder, en projektleder og en koordinator.

11,0 

(derudover én medarbejder fleksjob)

Borgerrådgiveren 

Kommunikationsmedarbejder 

1,0

Arbejdsmiljø København 

Kommunikationsmedarbejder (tilknyttet SUF)

1,0

Kontakt

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V