Søg

Kommunikationsmedarbejdere

Se antal kommunikationsmedarbejdere i Københavns Kommune.

Her kan du finde en oversigt over, hvor mange kommunikationsmedarbejdere der arbejder i Københavns Kommune pr. 1. marts. Tallene bliver opdateret én gang årligt. 

Antal kommunikationsmedarbejdere i Københavns Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Pressearbejde
4,0

Intern kommunikation og ekstern kommunikation 
5,8

I alt 9,8

(Tallene er fra januar 2022)

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Intern og ekstern kommunikation: 4

Web og intra: 3

Pressearbejde: 2 

Øvrige: 3 studenterstillinger (deltid)

I alt: 10 årsværk

(Tallene er fra januar 2023)

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Pressearbejde og taler: 4,0

Intern og ekstern kommunikation, fx kampagner, rådgivning af medarbejdere i hele KFF, drift af Brugbyen.nu samt infoskærme i hele København, intraredaktion,

Coronakommunikation, kommunikationsprojekter på tværs i KFF, m.m.: 6,0

KK sociale medier, fx redaktionelt arbejde, kommunikationskoordination, m.m.: 1,35

Web/intra, herunder drift og udvikling af kk.dk, m.m.: 1,5

I alt: 12,85 ÅV.

Derudover 3 projektansatte årsværk til webmigrering 2021, samt 11,25 årsværk, der sørger for den lokale borgerrettede kommunikation vedr. kulturhuse, biblioteker, museer og idrætsanlæg, herunder alle deres kultur- og fritidstilbud. 

(Tallene er fra maj 2021)

Socialforvaltningen

Intern og ekstern kommunikation
7,2 

Pressearbejde
2,0 + en student

I alt: 9,5 årsværk

(Tallene er fra september 2022)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Intern og ekstern kommunikation: 6,5

Web og intra: 3,25 (heraf en projektansat til maj 2023)

Presse og taler: 2,25

Øvrige: 2,0 (1,0 årsværk dedikeret til arbejdsmiljø på tværs af kommunen samt 1,0 årsværk dedikeret til IT)

I alt: 14 årsværk

(Tallene er fra januar 2023)

Teknik- og Miljøforvaltningen

Ekstern kommunikation, fx information om anlægsprojekter, høringer og involvering (herunder borgermøder), adfærdskampagner (fx øget sortering og genbrug), information om nye tiltag (fx digital parkering), for at sikre god grundlæggende information, skabe forståelse for forandringer i byen og involvere københavnerne undervejs. Kommunikation via sociale kanaler for at understøtte god service og dialog med/involvering af københavnerne:
8

Intern kommunikation og strategiunderstøttelse, herunder projektkommunikation fx intranet, udarbejdelse af interne nyheder, forandringskommunikation og kommunikationsrådgivning til ledere for at styrke engagement, viden/forretningsforståelse og resultater i forvaltningen:
3,25

Web, herunder drift og udvikling af kk.dk for at sikre information og kontakt for borgere og virksomheder, understøtte digital selvbetjening, brugerrejser mm.
4

Pressearbejde, fx pressemeddelelser om TMU-beslutninger og forvaltningens arbejde, kontakt til journalister, beredskaber og medieovervågning/-analyser for at sikre høj grad af gennemsigtighed i og forståelse for TMF's arbejde:

I alt: 20,25

Foruden ovenstående er der løbende projektansættelser på presse- og kommunikationsområdet.

(Tallene er fra januar 2023)

Økonomiforvaltningen

Intern kommunikation fx tværgående bruger- og projektkommunikation til alle forvaltninger om fx it-systemer og personaleforhold, kommunikationsopgaver i de fire tværgående KK koncernenheder (Koncern IT, Koncernservice, Københavns Ejendomme og Indkøb og Byggeri København) samt intern kommunikation i Økonomiforvaltningen.
4,5

Ekstern kommunikation fx borgermøder, kampagner, kommunikation om budgetter, kommuneplaner, større byudviklings-  og anlægsprojekter, sikker by samt kommunens sociale medier m.m.
6,3

Web og intranet. Drift og udvikling af Økonomiforvaltningens sider på kk.dk samt på intranet.
1,0 

Pressearbejde fx pressemeddelelser, håndtering af presse- og SoMehenvendelser, kontakt til journalister, kommunikation af BR-beslutninger, presseklip, medieovervågning m.m.
5,0

Øvrige: To studentermedhjælpere. Der er desuden 6,0 årsværk i kommunens lokaludvalg, der alene arbejde med kommunikationsopgaver.

I alt 22,80*

*Derudover en medarbejder i flexjob, og en praktikant.

(Tallene er fra februar 2023)

Kontakt

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V