Databeskyttelsesrådgiveren

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren med generelle spørgsmål om behandlingen af personoplysninger samt udøvelsen af dine rettigheder i henhold til de gældende databeskyttelsesretlige regler

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke besvare spørgsmål vedrørende konkrete sagsbehandling forløb, vielser, parkeringsbøder m.v. eller de afgørelser, som de enkelte forvaltninger og fagområder træffer. Hvis du har brug for hjælp af denne karakter, kan du kontakte Borgerservice på telefon 33 66 33 66, eller finde øvrige kontaktmuligheder ved at klikke her.

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Københavns Kommunen behandler om dig.

Om databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiverens opgaver består bl.a. i at rådgive Københavns Kommune om deres forpligtigelser i henhold til de  databeskyttelsesretlige regler samt overvåge, at kommunens behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med reglerne.

Databeskyttelsesrådgiveren er en uafhængig funktion, der refererer direkte til Borgerrepræsentationen.   

Sådan behandler vi dine personoplysninger - Klik på link herunder:

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiveren

Suhmsgade 4

1125 København K