Retningslinjer for information på kk.dk

Formålet med retningslinjerne er at informere om Københavns Kommunes virksomhed efter princip om åbenhed

Det fremgår af offentlighedslovens § 17, stk. 1 og 2:

En forvaltningsmyndighed skal på myndighedens hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed.

Stk. 2. En forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den informationspligt, der følger af stk. 1.

 

Formålet med retningslinjerne er at informere om Københavns Kommunes virksomhed.

Københavns Kommune har allerede i dag en praksis for at administrere efter et princip om åbenhed, og formålet med retningslinjerne harmonerer således hermed.

 

På kk.dk skal følgende offentliggøres:

Information om kommunens organisatoriske forhold og kommunens økonomiske forhold (se Om kommunen).

Information om de politiske organer i kommunen samt dagsordener og mødereferater m.v. fra disse (se Om kommunen).

Information om råd og nævn , der er nedsat af Københavns Borgerrepræsentation (se Om kommunen)

Information om det, der er nødvendigt for borgere at vide, når de er bosiddende i Københavns Kommune (se Forsiden)

Obligatorisk selvbetjening (obligatorisk selvbetjening gælder ikke borgere der er fritaget for Digital Post) og andre selvbetjeningsløsninger som kommunen udvikler til fagområderne (se Forsiden)

Information om det, der er nødvendigt at vide for erhvervslivet – herunder selvbetjening link til (se Erhverv)

Information om kultur- og fritidstilbud i byen (se Brug byen)

Der må ikke i forbindelse med information om Københavns Kommunes virksomhed offentliggøres fortrolige eller tavshedsbelagte oplysninger.

Kontakt

Team Web

Borups Allé 177

2400 København NV