Arkivnyhed - Kan være forældet

Vil du være med til at udvikle fremtidens København? Københavns Kommune lancerer et Københavnerting

Københavns Kommune lancerer som den første kommune i landet et borgerting – Københavnertinget, hvor 36 repræsentativt udvalgte københavnere skal give politikerne i Borgerrepræsentationen anbefalinger til byens udvikling.

Københavnernes input er vigtige, når vi udvikler fremtidens København. København skal være en by med plads til alle, hvor der er mulighed for mange forskellige måder at leve, bo og arbejde på, og hvor fællesskab og trivsel er grundpiller.

Som noget nyt har Borgerrepræsentationen derfor i Overførselssagen 2021-2022 afsat penge til at lancere Københavnertinget - byens nye borgerting. Københavnertinget er et pilotprojekt over en toårig periode, der skal sikre, at københavnerne inddrages i endnu højere grad. Københavnertinget skal gennem 2023 og 2024 komme med idéer, anbefalinger og løsninger til forskellige spørgsmål fra kommunens fagudvalg om udviklingen af fremtidens København.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) udtaler:

”København skal vi skabe sammen med københavnerne. Københavnerne skal endnu tættere på end tidligere, når vi lægger sporene til vores fælles by. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med Københavnertinget slår et fælles slag for mere inddragelse, og jeg glæder mig meget til at høre idéer og anbefalinger til, hvad vi fremadrettet skal have fokus på, når vi gerne vil udvikle en by for alle”.

Det overordnede spørgsmål for Københavnertingets arbejde i 2023 er: ”Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum til alle?” I 2024 skal Københavnertinget have nye medlemmer og udarbejde anbefalinger til et nyt og endnu ikke besluttet spørgsmål.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) udtaler:

”Det er afgørende, at vi inddrager københavnerne, når vi udvikler byen, for det er københavnerne, der er eksperter i, hvor byen og vores nuværende løsninger halter. Vi gør i forvejen brug af både lokaludvalg og offentlige høringer i forbindelse med større og mindre projekter og det er fortsat virkelig vigtigt. Men vi vil gerne inddrage endnu flere borgere endnu mere i udviklingen af vores hovedstad med plads og rum til alle. Derfor indfører vi nu et borgerting.  Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad de kommer med af forslag”.

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K) udtaler:

”Jeg er meget optaget af, at vi politikere lytter til københavnerne, og at det ikke kun er hvert 4. år, når der er valg, men at vi gør det løbende. Det er vigtigt, vi hele tiden har fokus på, at København fungerer for byens borgere, og her kommer Københavnertinget til at give københavnerne en ekstra stemme i nærdemokratiet.”

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (R) udtaler:

”Det er godt for den demokratiske proces at vide, hvad der betyder noget for de københavnere, der bliver en del af det nye Københavnerting. De vil helt sikkert komme med gode og vigtige input til at kvalificere beslutninger, så vi får skabt de bedst mulige forudsætninger for at bo i og bruge København.”

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) udtaler:

“Københavnerne skal bestemme, hvordan København skal udvikle sig. Derfor er jeg glad for, at de mennesker, der bor og lever her, får endnu bedre mulighed for at komme på banen. Vores hovedstad er i konstant forandring, og derfor har vi politikere brug for input fra dem, det hele handler om. Jeg håber, at rigtig mange vil gribe muligheden for at få indflydelse på vores by.”

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) udtaler:

”Jeg håber, at vi får et Københavnerting, der har fokus på, at byen udvikler sig på en måde, hvor der også bliver taget hensyn til socialt udsatte københavnere. Socialt udsatte grupper har ikke nogen stærk stemme i den offentlige debat, og derfor bliver deres behov alt for ofte overset. Socialt udsatte har ikke de samme muligheder for at deltage i byens liv som andre københavnere. Jeg ser frem til, at Københavnertinget kommer med gode forslag til, hvordan vi kan gøre op med ulighed. Så er det vores opgave bagefter at gøre anbefalingerne til virkelighed.” 

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens Kristian Lütken (V) udtaler:

”Jeg tror, der er rigtig meget perspektiv i at komme tættere på borgerne og virksomhedernes hverdag, udfordringer og muligheder. Jeg har en ambition om, at København skal være endnu stærkere på iværksætteri, og her kunne det være oplagt at inddrage Københavnertinget ift., hvordan vi kan gøre det endnu mere attraktivt at starte og drive virksomhed i København.”

Københavns Kommune har i forbindelse med lanceringen af Københavnertinget udviklet hjemmesiden www.kobenhavntaler.kk.dk, som bliver en samlet platform for en række af kommunens initiativer for styrket københavnerinddragelse.

Kontakt

Yderligere information og kontakt til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen via pressekonsulent Anette Amalie Juhl Lindschouw på tlf. 26 13 65 49.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod via pressetelefonen på tlf. 23 27 80 90.

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen via pressetelefonen på tlf. 23 25 66 53.

Børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager via pressechef Janni Brixen på tlf. 51 33 68 60.

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard via pressechef Anders Reinholdt Jonssen på tlf. 28 87 75 50.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling via pressekonsulent Rune Gleerup på tlf. 23 44 09 79.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) via presse- og kommunikationschef Steffen Kjær på tlf. 23 82 12 94.

FAKTA

Københavnertinget følger metoden og principperne for et borgerting, som arbejder ud fra OECD’s principper om demokratisk deltagelse.

Københavnertinget er et pilotprojekt, der løber hele 2023 og 2024. Hvert år udarbejder Københavnertinget anbefalinger, som herefter bliver behandlet i slutningen af 2023 og 2024 af de fagudvalg i Københavns Kommune, der er involverede i de spørgsmål, som Københavnertinget behandler.

Alle fagudvalg og fagforvaltninger involveres i større eller mindre grad i Københavnertingets arbejde.

Invitationen til Københavnertinget distribueres via e-Boks af KMD til 50.000 vilkårlige københavnere, som kan tilmelde sig lodtrækningen om at blive en del af Københavnertinget. De 36 pladser fordeles på baggrund af en stratificeret lodtrækning, hvor kriterier som alder, køn, uddannelsesniveau og geografisk spredning mv. sikrer repræsentativitet i forhold til befolkningssammensætningen i København.

Københavnertinget mødes syv gange i 2023 med første møde 12. april 2023. Der vil også være et åbent københavnermøde 31. maj 2023, hvor alle interesserede københavnere kan deltage og høre om Københavnertingets arbejde og give input.

For mere information om Københavnertingets organisering, arbejde og datoer for møder mv. se www.kobenhavntaler.kk.dk