Unge københavnere kan nu få støtte til klimaprojekter

København er sammen med 100 andre byer i verden blevet udvalgt til at uddele midler til unge i alderen 15-24 år, der ønsker at engagere sig i kampen mod klimaforandringer.
Billede
billede af aktivister

84 procent af unge over hele verden er bekymrede for klimaforandringer. Nu får unge københavnere mulighed for at bidrage med innovative ideer til, hvordan vi bekæmper dem. Det kan være alt fra en podcast om klimavenlig adfærd til et byttemarked med lavt klimaaftryk.

Københavns Kommune har modtaget ca. 350.000 kroner – 50.000 USD efter fondskat – i fondsmidler fra klimainitiativet Youth Climate Action Fund, som drives af Bloomberg Philantrophies. Midlerne uddeles til unges klimafaglige projekter, og hvert projekt kan modtage op til ca. 34.500 kroner. Københavns Kommune åbner for ansøgninger den 30. maj 2024.

“Det her er en helt oplagt mulighed for alle unge, der engagerer sig i klimakampen, og som vil tage et endnu større medansvar. Jeg hørte om Youth Climate Action Fund på COP28 og tænkte, det var en absolut ”nobrainer” at få København med. Det er fantastisk, vi nu får fondsmidler, som giver københavnske unge mulighed for at løfte holdninger og idéer til konkret klimahandling,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S). 

”Jeg bliver stolt, når jeg ser, hvordan børn og unge engagerer sig i bæredygtige initiativer. Deres drivkraft og miljøbevidsthed er nøglen til, at vi når vores klimamål. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er med til at vise resten af verden, hvor engagerede og seje unge vi har i København. Jeg kan derfor kun opfordre alle interesserede i at søge Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund, og jeg glæder mig til at følge med i, hvilke tiltag der bliver skabt,” siger Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune Jakob Næsager (K).

Børn og unge viser vejen i Københavns Kommune ved at spise bæredygtige og klimabevidste måltider i skolen, og københavnske skoleelever bliver undervist under åben himmel og lærer, hvordan de passer på naturen og miljøet. Derudover har Børne- og Ungdomsforvaltningen modtaget en pris for indkøb af klimavenlige fødevarer.

Københavns Kommune nedsætter en intern komité, som vurderer de unges ansøgninger og står for at udvælge, hvilke projekter der får tildelt midler. Projekterne skal laves af grupper, have en tydelig klimamæssig relevans og bidrage til kommunens klimaplan.

Alle udvalgte byer får mulighed for at fortsætte projektet og få tildelt yderligere 100.000 USD til en ny runde i 2025. Det kræver dog, at alle 50.000 USD uddeles inden afslutningen af september 2024. 

For mere information om projektet, og hvordan man søger, se:

Fakta

 • Københavns Kommune modtager 50.000 USD efter fondsskat fra Youth Climate Action Fund. Unge i alderen 15-24 år kan søge om økonomisk støtte på mellem ca. 7.000-34.500 kroner til et klimafagligt projekt. Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen samarbejder om at udvælge og uddele fondsmidlerne.
   
 • Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) deltog i et borgmesterforum om, hvordan unge bedre engageres i den grønne omstilling på FN’s klimatopmøde COP28. Med afsæt i dette forum har Københavns Kommune fået mulighed for at være med i den nye Youth Climate Action Fund. 
   
 • Projekterne skal leve op til en række krav for at blive taget i betragtning til at modtage støtte. Projektet skal være lavet af unge i alderen 15-24 år, det skal være lavet i grupper og være afviklet senest d. 31. december 2024. Projektet skal understøtte Københavns Kommunes nuværende klimaplan 2025 eller understøtte arbejdet med Københavns Kommunes kommende klimaplan 2035.
   
 • Københavns Kommune udvælger projekterne ud fra fire kategorier: 1. Viden om klima, 2. Handling, der opfordrer til mere klimavenlig adfærd, 3. Ungeengagement, der har særlig fokus på at engagere unge i klimaarbejdet, 4. Innovation/nytænkning, som tænker nyt i forhold til klimaengagement.
   
 • Der er to ansøgningsrunder. Den første har ansøgningsfrist fredag d. 21. juni 2024, og den anden har frist tirsdag d. 10. september 2024. Københavns Kommune vil i forbindelse med ansøgningsrunderne afholde webinarer med informationer og mulighed for at stille spørgsmål.
   
 • 84 procent af unge over hele verden tilkendegiver, at de er bekymrede for klimaforandringer, jf. Bloomberg Philathropies.

Pressekontakt

For yderligere oplysninger eller kontakt til overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, kontakt pressemedarbejder Rikke Flamand Jensen på AG2Z@kk.dk eller 24879352.

For yderligere oplysninger eller kontakt til børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager, kontakt pressetelefonen på 29454073.