Søg

Udlejningsløbehjul er på vej tilbage i København - men med væsentlige begrænsninger

Som noget nyt kan løbehjulene ikke udlejes fra den centrale del af byen, og de skal parkeres i dedikerede zoner, når turen er slut.

Københavnerne kan fremover igen benytte sig af elløbehjul, når de skal rundt i hovedstaden. Fire firmaer har nemlig vist interesse for at opstille udlejningsløbehjul i Københavns Kommune, og to af disse er klar til at sætte løbehjul på gaden fra i dag. Men det bliver på helt andre vilkår, end hvad københavnerne tidligere har måttet være vidner til.

Fremover skal løbehjulene parkeres i 240 udpegede parkeringsområder, når turen afsluttes, og det er ikke længere muligt at leje løbehjulene eller afslutte en tur i det område, som fra politisk side er udpeget som tæt by. Området dækker dele af Vesterbro, Østerbro, Amager, Christianshavn og hele Indre By. Brugerne kan stadig bruge løbehjulet i hele byen og parkere det midlertidigt, mens taxameteret kører, men det er altså ikke længere muligt at efterlade løbehjulet til en ny bruger som tidligere i den udpegede forbudszone, medmindre det er på privat areal.

- Vi har tidligere oplevet store problemer med løbehjul, som var efterladt på kryds og tværs af fortove og cykelstier og gjorde det svært for københavnerne at komme rundt i byen. De problemer skal de nye regler gerne få bugt med. Derudover vil vi løbende være i dialog med udlejningsfirmaerne for at håndtere eventuelle udfordringer, siger enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Jesper Borch.

For at sikre sig at de nye regler bliver overholdt, har politikerne besluttet, at to af kommunens p-vagter skal dedikeres til at foretage regelmæssig kontrol af parkerede løbehjul, så snart de første udbydere sætter løbehjul på gaden. Støder de på løbehjul, der er opstillet udenfor parkeringsområderne, og som ikke er under udlejning, vil løbehjulene blive afhentet, og den pågældende udbyder vil modtage en regning på 338 kr. pr. enhed.

Ud over nye regler for løbehjul har politikerne også fastsat regler for udlejningscykler, som nu kan opsættes mod nærmere aftale med kommunen. Til forskel fra reglerne for løbehjul er det besluttet ikke at sætte et loft over antallet af udlejningscykler, og der er heller ikke truffet beslutning om en forbudszone. Cyklerne er imidlertid henvist til parkering i cykelstativer og lignende.

En udlejningscykel betragtes som ulovligt parkeret, hvis cyklen ikke er placeret i den til enhver tid dertil indrettede infrastruktur, såsom kommunale cykelstativer eller på andre områder markeret til cykelparkering på offentlig vej eller i umiddelbar tilknytning til cykelstativet eller område markeret til cykelparkering. P-vagterne gennemfører månedlige stikprøvekontroller overfor udlejningscyklerne.

I alt er der indtil videre søgt om opstilling af 3500 cykler fordelt på to firmaer. Aftalerne er endnu ikke forhandlet endeligt på plads.

Fakta

I forbindelse med annoncering af muligheden for opstilling af løbehjul i København i juni 2021 har fire udbydere vist interesse for at udleje løbehjul. Det ligger inden for det politiske mandat med opstilling af 3200 løbehjul fordelt på 2-4 udbydere.

Aftalerne gælder som udgangspunkt for tre år og Københavns kommune gennemfører i 2024 igen annoncering af muligheden for at opstille løbehjul til udlejning. Parkeringsområderne vil blive evalueret efter indkøringsperioden, som løber indtil juni 2022.

I indkøringsperioden indhenter forvaltningen erfaringer med datasamarbejdet med udbyderne, taksternes størrelse og de virtuelt afgrænsede parkeringsområder for løbehjul. Teknik- og Miljøudvalget orienteres om evalueringen i efteråret 2022.

Det blev ligeledes besluttet, at der ikke afsættes ekstra ressourcer til kontrol af udlejningscykler, og taksterne er derfor mindre end ved løbehjulene (117 kr. pr. enhed for udgifter til administration og kontrol).

For tre år siden stødte københavnerne for første gang på elektriske udlejningsløbehjul i landets hovedstad, men dengang var det slet ikke lovligt at køre på elløbehjul på offentlig vej. Det blev der dog ændret på, og efterfølgende stod der udlejningsløbehjul fra 13 forskellige udbydere på Københavns kommunale arealer til både glæde og frustration for mange københavnere.

For et år siden besluttede politikerne, at det kræver en aftale med Københavns Kommune, hvis man ønsker at udleje elløbehjul fra kommunalt areal. Det er disse aftaler, der nu er på plads.

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

1550 København V