Arkivnyhed - kan være forældet

Trygheden stiger i København

07.06.2019
Kriminaliteten er rekordlav og trygheden stiger i København. Det viser Københavns Tryghedsundersøgelse for 2019

Københavnerne føler sig mere trygge i deres nabolag end tidligere. Det viser Københavns Kommunes årlige Tryghedsundersøgelse. Samtidig falder den borgervendte kriminalitet – i samtlige bydele.

Færre københavnere udsættes for blandt andet indbrud og røveri end for ti år siden, og alene siden sidste år er antallet af anmeldte lommetyverier faldet markant. Antallet af anmeldelser per 1000 indbyggere er faldet til 60,1 i 2018. Da det stod værst til i 2013 var det tilsvarende tal 89,2.                  

”Det glæder mig meget, at københavnerne bliver udsat for mindre kriminalitet, og at de generelt føler sig trygge, når de færdes i byen. Men der er stadig bydele, der er udsatte. Derfor arbejder vi fortsat målrettet for at styrke trygheden i vores by i tæt samarbejde med gode lokale kræfter og Københavns Politi. Alle skal føle sig trygge i København,” siger overborgmester Frank Jensen (S).  

I 2017 og starten af 2018 blev københavnerne i flere bydele påvirkede af bandekonflikten, hvilket også kunne ses i sidste års tryghedsundersøgelse. Men i år viser tryghedsundersøgelsen, at det igen går den rette vej: Andelen af københavnere, der er utrygge i deres nabolag, er faldet fra 12 procent sidste år til 9 procent i år.

Den øgede tryghed kan bl.a. skyldes, at Københavns Politi har sat massivt ind overfor bandeuroligheder, og kommunen har sat massivt ind for at forebygge uro og tilgang til bander med målrettet opsøgende arbejde blandt børn og unge i risikogruppen. Kommunen har også lavet lokale tryghedsløft i form at bedre belysning, opsætning af kameraer, beskæring af buskads, fartdæmpende foranstaltninger med mere.

Der er også gennemført bydækkende kampagner mod indbrud og lommetyveri. Lommetyveri er den klart hyppigst anmeldte kriminalitetsform mens indbrud er blandt de kriminalitetsformer, københavnerne er mest bekymrede for.

Særligt i Bispebjerg og Amager Vest er utrygheden faldet markant siden 2018, nemlig fra henholdsvis 28 procent til 17 procent og fra ni procent til fire procent.

Generelt er trygheden i København steget de sidste ti år siden den første tryghedsundersøgelse i 2009, hvor 11 procent af københavnerne oplevede at være utrygge i deres nabolag. I dag er det ni procent.

Undersøgelsen viser dog, at der stadig er bydele, hvor mere end ti procent kan føle sig utrygge i det daglige.

Kontakt