Arkivnyhed - Kan være forældet

Trygheden i København stiger til det højeste niveau i syv år

Ikke siden 2016 har antallet af københavnere, der føler sig trygge, været så højt som nu. Det viser Københavns årlige tryghedsundersøgelse.

Langt de fleste københavnere føler sig trygge i hovedstaden. Faktisk er trygheden i år steget til det højeste niveau i syv år. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. 87 procent af københavnerne føler sig trygge i byen. Samtidig er trygheden i aften- og nattetimerne - sammen med niveauet i 2020 og 2021 - det højeste niveau, der er målt siden 2009.

I år har undersøgelsen også fokus på trygheden mellem mænd og kvinder. Generelt stiger trygheden for begge køn, og det er også tilfældet fra 2022 til nu. Men selvom udviklingen går den rigtige vej, er der forskel på trygheden mellem kønnene. Mens mænd og kvinders tryghed i nabolaget generelt er på samme niveau, ser det anderledes ud i aften- og nattetimerne. Knap hver femte kvinde føler sig utryg i aften- og nattetimerne, mens det for mænd kun er hver tiende. Det er noget overborgmester Sophie Hæstorp Andersen tager alvorligt:

At kunne færdes frit i sit kvarter - uanset om du bor på Nørrebro eller i Nordvest - og i sin by uden at være bange for vold eller overgreb er kernen i et godt liv. Og det går heldigvis den rigtige vej i København - både helt generelt og specifikt i aften- og nattetimerne. Men den nye tryghedsundersøgelse viser også, at flere kvinder end mænd føler sig utrygge ved at bevæge sig rundt efter mørkets frembrud. Det skal vi tage meget alvorligt. Det må ikke være sådan, at man skal se sig over skulderen på vej hjem fra en tur i byen, eller at man skal skrive til sin veninde, når man er kommet sikkert hjem. Tryghed er en helt fundamental ret for alle
Sophie Hæstorp Andersen
Overborgmester

Dæmpningen af lyset i byen har ikke påvirket borgernes tryghed

I lyset af at Københavns Kommune i slutningen af 2022 dæmpede dele af gadebelysningen for at spare på energiforbruget, stiller tryghedsundersøgelsen i år også skarpt på, hvordan belysningen påvirker københavnernes tryghed. Undersøgelsen viser, at til trods for at belysningen i cirka 50 procent af byens parker i 2023 er slukket mellem kl. 00:00 og 05:00, så er københavnerne ikke blevet mere utrygge i byens parker.

Der er heller ingen synlig ændring i borgernes tryghed i aften- og nattetimerne, når man sammenligner de nabolag, hvor belysningen er dæmpet mest med de nabolag, hvor belysningen er uændret. Dermed har dæmpningen af belysningen ikke ført til lavere tryghed blandt københavnerne.

Generelt opfatter næsten syv ud af ti københavnere belysningen i deres nabolag som tilstrækkelig. Undersøgelsen viser en tydelig sammenhæng mellem tilfredsheden med belysningen og trygheden: Borgere, der er tilfredse med belysningen, har større sandsynlighed for at være trygge. Tilfredsheden med belysningen er størst hos mænd.

Fakta

 • I 2023 er 87 % af københavnerne trygge i deres nabolag. Det er en stigning fra 2022 (85 %). Udviklingen fra 2022-2023 er statistisk signifikant. 77 % af københavnerne er trygge i aften- og nattetimerne. Trygheden i aften- og nattetimerne har generelt været stigende siden 2017.

   
 • Den borgervendte kriminalitet er steget fra 35 anmeldelser pr. 1000 borgere i 2021 til 40 anmeldelser pr. 1000 borgere i 2022. Udviklingen skal ses i lyset af, at Corona-pandemien med nedlukninger og forsamlingsforbud ikke længere gør det sværere at være indbruds- eller lommetyv. Trækker man tyveri fra det samlede antal, er antallet af anmeldelser pr. 1000 indbyggere samlet set 27.

   
 • De tre situationer som flest københavnere bekymrer sig for at blive udsat for er: cykeltyveri (28 %), hensynsløs kørsel (22 %) og hærværk (14 %). Cykeltyveri har været dét, fleste københavnere bekymrer sig for, siden man i 2015 begyndte at spørge ind til det.

   
 • I 2023 er de kriminalitetstyper/øvrige gener som flest københavnere har været udsat for: Hensynsløs kørsel (38%), er blevet tilbudt/set nogen købe euforiserende stoffer (20 %) og cykeltyveri (19 %).

   
 • Københavns Kommune vedtog i oktober 2022, at 1) belysningen på de gadebelysningsanlæg i Københavns Kommune, som kan fjernstyres, dæmpes med 10%, 2) effektbelysningen på 45 lokationer i Københavns Kommune slukkes frem til den 1. maj 2023. 3) belysningen i 25 parker og grønne arealer skal være slukket i aften- og nattetimerne i tidsrummet 00:00 – 05:00. Disse tiltag blev vurderet til at være til mindst mulig gene for københavnerne.

   
 • Selvom flertallet af både kvinder og mænd i København er tilfredse med belysningen, er kvinder (65%) mindre tilbøjelige end mænd (73%) til at finde belysningen i Københavns Kommune tilstrækkelig.

   
 • Årets tryghedsundersøgelse er gennemført af Epinion i perioden d. 6. december 2022 til d. 1. februar 2023. I alt 4.037 københavnere har deltaget.

Tryghedsundersøgelsen 2023

Kontakt

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen via Økonomiforvaltningens pressetelefon 21 25 15 24 eller pressekonsulent Nikolai Evereth Hansen på telefon 4044 7446 eller mail p33u@kk.dk.