Arkivnyhed - kan være forældet

Trygheden i aften- og nattetimerne stiger i København

09.06.2020
  • Foto: Aske Jørgensen og Viktor Sylvester Rasmussen
Den borgervendte kriminalitet er rekordlav, og københavnerne føler sig mere trygge i aften- og nattetimerne end tidligere

Langt de fleste københavnere bevæger sig trygt ud i aften- og nattetimerne i hovedstaden. Det viser Københavns Kommunes årlige Tryghedsundersøgelse. Faktisk er utrygheden i aften- og nattetimerne på det laveste, siden Københavns Kommune begyndte at måle trygheden i 2009.

Dengang var det 24 procent af hovedstadens borgere, der følte sig utrygge i deres nabolag efter mørkets frembrud. Nu er det 15 procent. Utrygheden i aften- og nattetimerne er især faldet på Nørrebro.

Samtidig bliver københavnerne i langt mindre grad udsat for borgervendt kriminalitet som fx lommetyveri og indbrud end for ti år siden. Antallet af anmeldelser per 1000 indbyggere er faldet til det laveste i 10 år – fra 76 anmeldelser per 1000 borgere i 2009, 60 i 2018 og 56 i 2019.

”Jeg er utrolig glad for, at trygheden i nattetimerne stiger, og at færre københavnere bliver udsat for kriminalitet. Det viser, at udviklingen går den rette vej”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

”Men vi skal fortsat sætte ind de steder, hvor der er udfordringer og arbejde målrettet for at styrke trygheden og forebygge kriminaliteten. Det er hjerteblod for mig, at alle københavnere skal føle sig trygge både om dagen og om aftenen, uanset hvor de færdes”.

Årets undersøgelse viser, at utrygheden blandt københavnerne generelt er faldet siden 2009 og i år er på niveau med sidste år: Andelen af københavnere, der føler sig utrygge i deres nabolag ligger på ni procent. Det dækker dog over forskellige udviklinger i de enkelte bydele.

Især på Nørrebro og Vesterbro er utrygheden faldet. På Nørrebro har Københavns Kommune i samarbejde med politiet og boligselskaberne løbende fokus på tilstedeværelse og dialog med unge, hvis der er optræk til uro, ligesom kommunen ved grønne områder og pladser har lavet bedre belysning og fartdæmpende foranstaltninger.

På Amager Vest og i Valby er utrygheden steget i år fra henholdsvis fire procent til ni procent og fra otte procent til elleve procent. Begge bydele har det seneste år oplevet banderelaterede uroligheder. På Amager har politiet blandt andet været til stede med en mobil politistation for at styrke trygheden, ligesom Københavns Kommune bl.a. har gennemført tryghedsløft i Folehaven i Valby med en opgradering af belysningen og beplantningen. Kommunen har også tryghedspartnerskaber i begge bydele med fokus på at styrke trygheden lokalt. I partnerskaberne deltager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligselskaberne i områderne. Formålet er at øge trygheden gennem en styrket koordination af de eksisterende indsatser på tværs af aktørerne og ved at igangsætte nye tryghedsskabende aktiviteter.

Kommunens målsætning er, at ingen bydele skal have mere end 10 procent borgere, der føler sig utrygge. Derfor vil Københavns Kommune have større opmærksomhed på de bydele, der i år ligger over 10 procent.

Kontakt